Bart Letterie

Onderzoeker Water Technology

E: lett0009@hz.nl

Bart Letterie, onderzoeker van het lectoraat Water Technology van de HZ University of Applied Sciences, heeft een bachelor in Soil, Water, Atmosphere en een master in Hydrology and Water Quality. Hij studeerde in 2013 af aan de Wageningen University and Research.

Hij heeft veel ervaring in de afvalwaterzuiveringssector vanuit zijn vorige werk bij LambWeston Meijer. Daar was hij als Environmental Engineer verantwoordelijk voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Hij deed extra kennis op via de opleiding Hogere Techniek Afvalwaterzuivering waar hij leerde om nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallaties te ontwerpen en bij bestaande installaties te ‘troubleshooten’. Op de HZ is Bart betrokken bij het project FRESH4Cs waar de focus ligt op het onderzoeken van alternatieve zoetwaterbronnen en mogelijkheden voor wateropslag in laaggelegen kustgebieden.

Naast zijn werk bij de onderzoeksgroep is Bart betrokken bij de BSc-opleiding Watermanagement en hij doceert milieuchemie en andere vakken bij Water Pollution and Treatment en Advanced Water Technology.

Projecten

FRESH4Cs

FRESH4Cs; alternatieve zoetwaterbronnen binnen de zoute kustgebieden.

Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren