Anastasiia Shcherbina

Docent-onderzoeker Supply Chain Innovation

E: a.v.shcherbina@hz.nl

Anastasiia Shcherbina is docent en onderzoeker bij het lectoraat Supply Chain Innovation van de HZ.

Ze heeft een master behaald in Supply Chain Management aan de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Ze had al een bachelor in World Economy and International Trade.

Haar aandacht gaat vooral uit naar efficiënte en duurzame supply chains en logistiek. Anastasia past vaak kwalitatieve onderzoekstechnieken vanuit een multidisciplinair perspectief toe om problemen op te lossen. Voor het lectoraat richt ze zich op het optimaliseren van distributienetwerken, intermodale transportsystemen en het ontwikkelen van raamwerken voor duurzame inkoop.