Ageeth van Maldegem

Docent-onderzoeker Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

E: a.van.maldegem@hz.nl

Ageeth van Maldegem doceert Waardegericht Innoveren aan de HZ. Zij rondde haar Master Marketing af aan de Universiteit van Maastricht en is al twintig jaar actief betrokken bij de marketingaspecten van nieuwe producten en diensten. Sinds 2007 is zij verbonden aan de Academie voor Economie en Management van de HZ University of Applied Sciences.

Ze is gepromoveerd aan de Cranfield University met een onderzoek naar de wijze waarop MKB-organisaties tot verbeterd klantinzicht kunnen komen en zo hun innovatiesucces kunnen vergroten. De uitkomsten van het promotieonderzoek komen tot uiting in concrete handleidingen en worden toegepast in opleidingsprogramma’s van de HZ University of Applied Sciences.

Ageeth werkt nog steeds samen met deskundigen van de universiteit in Engeland. Belangstellenden die meer informatie willen, kunnen een mail sturen naar Ageeth via a.van.maldegem@hz.nl.

Projecten

O2LAB Zeeland

HZ University of Applied Sciences en Scalda werken samen aan het opzetten van een O2LAB Zeeland.

O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs. Doel van het O2LAB is om het ondernemerschapsonderwijs in regio’s te versterken. De onderwijsinstellingen gaan daarvoor samenwerken met ondernemers in de regio. Zij brengen studenten hun tips en tricks bij.

Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

FRESH4Cs

FRESH4Cs; alternatieve zoetwaterbronnen binnen de zoute kustgebieden.

Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

Kansen van robotisering voor Zeeland

Onderzoek naar de effecten van de toenemende robotisering voor de Zeeuwse economie.

Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren