De inauguratie van Hans Cappon wordt woensdag voorafgegaan door een minisymposium met vier sprekers. Zij belichten ieder een deel van de uitdagingen rondom de beschikbaarheid en kwaliteit van zoet water. Het minisymposium duurt van 14.05 tot 15.05 uur.

Na de pauze licht onderzoeker en coördinator Emma McAteer een aantal projecten toe van de onderzoeksgroep Water Technology. Hierna is het de beurt aan Hans om zijn rede ‘De schoonheid van water in het geding’ uit te spreken. Het volledige programma vind je hier. Hieronder een korte toelichting op de vier sprekers (en hun presentaties) tijdens het minisymposium.

14.05 -14.20 uur

HZ en Evides. ‘Al 15 jaar een waterrijk paar’. Tessa Philipse-Steenbakker, Evides Industriewater

Tessa Philipse-Steenbakker is een procesengineer van de afdeling Process & Technology van Evides Industriewater, Ze is echter bovenal een HZ-alumnus. In 2013 is ze afgestudeerd aan de opleiding Aquatische Ecotechnologie waarna ze drie jaar heeft gewerkt als projectmedewerker bij de onderzoeksgroep Water Technology. Zo leerde ze Evides kennen. Tessa behoort tot het R&D-team van haar afdeling en vervult de rol van projectleider voor het interne innovatieproject HYBRID (High Yield, Better Recovery, Innovative Design). Daarnaast levert ze (technisch-inhoudelijke) ondersteuning aan andere afdelingen van Evides Industriewater, zoals Sales, voor het uitwerken van nieuwe proposals.

In haar presentatie gaat ze in op de onderzoeksprojecten van Evides en HZ. “Veel HZ-studenten vinden hun weg naar Evides door middel van (afstudeer)stages. Na het afstuderen blijven ze regelmatig hangen bij Evides als procesengineers.” 15 Jaar in 15 minuten samenvatten? Tessa waagt een poging.

14.20 - 14.35 uur

‘We gaan met SPRONG(en) vooruit’. Länk Vaessen, Centre of Expertise Water Technology

Länk Vaessen is sinds tien jaar business developer bij het Centre of Expertise Watertechnologie (CEW) op de Watercampus in Leeuwarden. Met een achtergrond in economie is hij zijn loopbaan begonnen bij Philips Lighting in Eindhoven als Internationaal Productmanager voor de oplaadbare batterijen. Voor de geboren en getogen Eindhovenaar lonkte het noorden van Nederland. Hij verhuisde naar Friesland waar hij in 2003 een bedrijf in watertechnologie startte. Dit bedrijf (Gallep) richtte zich op de internationale verkoop van Anodische Oxidatie-technologie. Met de komst van CEW maakte hij in 2013 een switch.

Länk wil studenten interesseren voor de watertechnologiesector in de triple helix-omgeving. Op deze manier hoopt hij een steentje te kunnen bijdragen om de sector te laten groeien en van nieuwe kennis te voorzien. Tien jaar later is CEW met meer dan 300 gerealiseerde projecten een kennisinstelling waar per jaar 250 studenten kennismaken met de watersector. Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van een biologisch early warning-systeem op basis van mosselen voor toxisch afvalwater in de chemische industrie en de ontwikkeling van een reizigersdrinkwaterfilter voor een A-merk.

In zijn presentatie vertelt Länk hoe via de SPRONG Watertechnologie een bijdrage wordt geleverd aan de (inter)nationale problematiek rondom voldoende en betrouwbaar water. Doel is het creëren van langjarige samenwerkingsverbanden en een open innovatieomgeving met quadruple helix-partijen met praktijkgericht onderzoek als vliegwiel. Hierbij staan vier innovatiethema’s uit het missiegedreven Innovatiebeleid centraal: zorgdragen voor schoon en veilig water, hergebruik van water en grondstoffen, energie opwekken en opslaan met water en slim meten en handelen voor water en infrastructuur.

14.35 - 14.50 uur

‘Ook Vlaanderen schiet in waterstress’. Bastiaan Notebaert, Vlakwa

Bastiaan Notebaert werkt als waterinnovator bij Vlakwa, het Vlaams Kenniscentrum Water. Vlakwa is de onafhankelijke spil tussen onderzoekers, ondernemers en overheden in het Vlaams waterlandschap. Binnen Vlakwa initieert en coördineert Bastiaan demonstratie- en innovatieprojecten, zoals FRESH4Cs, COASTAL, Water4All, Vlaanderen Waterproof en Internet of Water Flanders.

De blauwe draad? Duurzame waterkwaliteit en -kwantiteit op landschapsschaal en nieuwe waterbronnen. Met een geïntegreerde aanpak met focus op impact brengt Vlakwa systeemdenken in de praktijk. Bastiaan doctoreerde in geografie aan de KU Leuven en bouwde zijn expertise uit als onderzoeker in België, Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Bastiaan vertelt in zijn presentatie dat Vlaanderen net als Nederland kampt met grote wateruitdagingen. De laatste jaren kwamen die hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Geïntegreerde oplossingen voor zowel droogte en overstromingen als voor waterkwaliteit dringen zich op. Daarom startte de Vlaamse overheid een ongezien investeringsprogramma tegen waterschaarste: de Blue Deal. Weerbaar Waterland legt de plannen klaar om ook structureel in te grijpen tegen wateroverlast, vaak in synergie met droogtemaatregelen. Bastiaan stelt concrete projecten voor die bijdragen aan het weerbaar watersysteem van morgen.

14.50 - 15.05 uur

‘De Zeeuwse boer is nu aan (Z)ED’. Teunike van ’t Hof-Buijs, Landbouwbedrijf Van ’t Hof

Teunike van ’t Hof-Buijs is agrarisch ondernemer van FT Equipment and Irrigation en Landbouwbedrijf van ’t Hof. In 2022 is ze afgestudeerd aan de opleiding International Business van de HZ. Tijdens haar studie heeft ze onderzoek gedaan naar druppelirrigatie in de landbouwsector bij Netafim Netherlands, als producent van druppelirrigatiesystemen.

Haar scriptie ging over de haalbaarheid van ontzilting van brak water voor irrigatie in de landbouw. Op dit moment draait er op haar bedrijf een proefinstallatie van REDStack waar d.m.v. elektrodialyse oppervlaktewater wordt gezuiverd tot irrigatiewater.

Tijdens haar presentatie vertelt ze over zichzelf en haar twee bedrijven. Verder gaat ze in op de beschikbaarheid en kwaliteit van het water met eventuele beperkingen en mogelijke oplossingen voor het waterprobleem. Ze gaat in op de ontziltingsinstallatie door middel van elektrodialyse die op dit moment in het bedrijf draait.