De vitaliteit en leefbaarheid van de regio vergroot je samen. Daarom organiseert HZ University of Applied Sciences woensdag 19 oktober de workshop ‘Samen-werken aan een vitaler Oostburg’ en donderdag 20 oktober ‘Samen-werken aan een vitaler Terneuzen’.

Deze workshops vinden plaats in het kader van de ontwikkeling van de masteropleiding van de HZ: Vitale Regio Ontwikkeling. In deze opleiding draait alles om het vitaal en leefbaar houden van rurale kustgebieden door de specifieke problemen van deze regio’s aan te pakken.

Rurale kustgebieden

Hoe pakken we praktijkontwikkelingen op waarmee rurale kustgebieden vitaler en leefbaarder worden? Hoe signaleren en ontwikkelen we wat een specifieke regio mist en wat er beter kan op het gebied van onder meer sociaal welzijn, gezondheid en werkgelegenheid? Hoe komen we tot innovaties en veranderingen die de regio vitaler en leefbaarder maken?

Oostburg en Terneuzen zijn twee plaatsen die te maken hebben met dit soort vraagstukken. Mensen willen graag komen werken in de regio, maar er minder graag wonen. Mede daardoor staan winkelpanden leeg, is er niet altijd veel te doen voor jongeren en lijken niet alle inwoners trots op hun stad. Krimp en vergrijzing hebben hun weerslag op het onderwijs en zorg. De zorgvraag neemt toe, zorgpersoneel niet. De bereikbaarheid tussen kernen laat te wensen over, met effecten op scholen en verenigingsleven, en de sociale cohesie. Hoe houd je deze en andere voorzieningen op niveau?

Een integrale aanpak

Bij complexe opgaven hangt alles met alles samen. Een integrale aanpak is dan ook nodig: samen-leren en -werken aan concrete stappen op veel opgaven tegelijk, voor vitale regio’s waarin het goed leven is. In de samenwerking krijgt elke organisatie een herkenbare positie in de maatschappelijke opgave. Hoe doe je dat effectief?

Dat leren de studenten van de master 'Vitale Regio Ontwikkeling', onder meer in living labs. In de living labs pakken de masterstudenten straks lokale, actuele vraagstukken op met professionals uit de beroepspraktijk, burgers, docenten en onderzoekers. De studenten worden zo opgeleid tot professionals die die de vitaliteit van een regio helpen vergroten.

Deelnemers aan de workshops wordt gevraagd mee te denken over de opzet van en onderwerpen voor de living labs. Samen verkennen ze welke complexe problemen er spelen en kijken welke kansen en initiatieven er zijn.

Meer informatie over de workshops en aanmelden kan door een mail te sturen aan annelies.koomansvandendries@hz.nl.

Plaats en tijd

De workshops vinden plaats op:

  • Woensdag 19 oktober 2022, locatie MFC De Korre, Ghistelkerke 1a, Breskens
  • Donderdag 20 oktober 2022, locatie Churchill Hotel, Churchilllaan 700, Terneuzen

Vanaf 12.30 uur zijn deelnemers welkom. Er staat een inlooplunch klaar. De workshops beginnen om 13.00 uur. Rond 17.00 uur staat er een borrel klaar.