HZ-onderzoekers Jean-Marie Buijs en Jasper van den Heuvel hebben meegewerkt aan een artikel over hittestress op de website van Land en Water.

Het lectoraat Resilient Deltas van lector Teun Terpstra was één van de onderzoeksgroepen, die deelnam aan het onderzoek ‘Burgerparticpatie in Klimaatadaptatie’ waarin onder meer is gekeken naar dit thema. Hittestress is een grote uitdaging in klimaatadaptatie.

In Nederland is relatief veel gemeten in de buitenlucht om de temperaturen te bepalen, maar in ‘Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie’ is dit ook binnen gebeurd. Dit zie je steeds meer. Zo kun je ook in woningen hittestress bepalen. Lees het artikel hier.