Webinar over samenwerking Zeeland en West-Vlaanderen

Frank Peeters van het HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren geeft donderdag 15 december tussen 11.00 en 12.00 uur een webinar over het onderzoek dat hij samen met KCOI-coördinator Ageeth van Maldegem heeft verricht naar de samenwerking tussen onderzoekers van Zeeuwse en West-Vlaamse hogescholen enerzijds en kleine en middelgrote ondernemingen uit Zeeland en West-Vlaanderen anderzijds.

Inschrijven voor het webinar kan via de website van de Vlaamse Hogescholen Raad: https://www.vlaamsehogescholenraad.be/nl/events/interreg-dec22.