Is de digital twin de ultieme verbinder voor het waterbeheer?

Het eerste symposium over het project Digital Twin voor het waterbeheer vindt plaats op 6 juni 2023 bij Waterschap Vallei en Veluwe, tussen 12.00 en 16.00 uur. Er is een inlooplunch en na afloop is er een borrel. Met het symposium willen we mensen met verschillende functies in het domein van de waterschappen verbinden, informeren en inspireren over de mogelijkheden van Digital Twin voor het waterbeheer.

Het symposium is gratis te bezoeken. Het is bedoeld voor potentiële gebruikers van digital twins uit de waterschappen en andere overheden die met digitale transformatie hebben te maken. Denk aan inhoudelijke specialisten, digitaal-specialisten en programmamanagers.

Deskundige sprekers delen hun kennis en ervaring over digital twins en hoe je het concept kunt toepassen voor het waterbeheer. Er komt een keynotespreker over digital twins in het ruimtelijk domein en er zijn break-outsessies over ‘Water binnen digital twins voor (gebieds)opgaven’, ‘Digital twins voor samenwerking tussen (water)specialisten’, ‘Serious game beslissingsondersteuning door digital twins’ en ‘Wat kan machine learning betekenen voor waterschappen en digital twinning?’

Vragen over het symposium? Mail info@digitaltwin-waterbeheer.nl.