Lector Hans de Bruin en zijn collega's van het lectoraat Expertise and Valorisation Management (EVM) presenteren op donderdag 13 juli het boek 'We got to move' over het belang van sociale innovatie bij maatschappelijke uitdagingen.

De laatste jaren heeft Hans zich als lector vooral bezig gehouden met dit onderwerp. Zijn ideeën hierover zijn door het lectoraat en de Solidarity University ontwikkeld en vastgelegd in het online boek ‘We got to move’ en in een praktische Facilitator Guide voor het werkveld, inclusief studenten, docenten en medewerkers van de HZ.
Hij presenteert het boek en de gids op donderdag 13 juli tussen 15.00 en 17.00 uur in Lokaal PE224 van de HZ in Vlissingen. Hans licht dan het boek toe en gaat in een rede dieper in op zijn ideeën over sociale innovatie. Ook kijkt hij terug op zijn jaren bij het lectoraat, de toekomst hiervan en gaat hij in op de continuïteit van de ontwikkelde expertisesystemen. Aanwezigen krijgen na afloop een gedrukte versie van de Facilitator Guide.

Programma

  • 15.00-15.15 uur - Inloop met koffie en thee
  • 15.15-15.45 uur - Paul Vader en Anton Bil van het lectoraat EVM kijken terug op hun werk bij het lectoraat
  • 15.45-16.15 uur - Rede Hans de Bruin
  • 16.15-16.30 uur - Petra de Braal van Solidarity University gaat in op de samenwerking tussen het lectoraat EVM en de Solidarity University
  • 16.30-16.45 uur - Presentatie 'We got to move'
  • 16.45-17.00 uur - Presentatie en overhandiging eerste exemplaar Facilitator Guide door Gabrielle Rossing, Carlien Nijdam en Danielle Mostert-Al van het lectoraat EVM
  • 17.00-18.00 uur - Hapje en drankje

Kroon op het werk

Hans ziet het boek en gids als de kroon op het werk van hem en zijn collega’s bij het lectoraat. "Het is het einde van een tijdperk en het begin van iets nieuws, want het werk is nog niet af.” Meld je hier aan voor de bijeenkomst op donderdag 13 juli in de HZ in Vlissingen.