Praktijkgericht onderzoek

Op de HZ wordt veel praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Bij dit type onderzoek staat de vraag vanuit de beroepspraktijk centraal. Vraagstukken worden onderzocht door lectoren, docentonderzoekers, professionals uit de praktijk en studenten. Verworven kennis uit het onderzoek levert nieuwe inzichten op, wat kan leiden tot innovaties en zelfs nieuwe producten voor het werkveld. 

Gedragscode wetenschappelijke integriteit 
De hogescholen in Nederland verrichten praktijkgericht onderzoek. Dit is onderzoek dat is geworteld in de beroepspraktijk en bijdraagt aan de verbetering en innovatie van die beroepspraktijk. De onderzoekers dienen hierbij wetenschappelijk integer te handelen. Wat dat betekent staat in de ‘Gedragscode wetenschappelijke integriteit’, deze vind je hier

Studenten worden ondernemende professionals
Doordat de HZ vraagstukken vanuit de praktijk onderzoekt, houdt de HZ een sterke binding tussen de beroepspraktijk en het onderwijs. Hiermee wordt het onderwijs verrijkt met actuele kennis uit het werkveld. Omdat studenten zelf onderzoek uitvoeren, vormen ze een beeld van de praktijk en bouwen tijdens hun studie een professioneel netwerk op. Bovendien ontwikkelen ze een onderzoekende houding; een houding die eerder innovatie te weeg brengt. Dit zorgt ervoor dat studenten opgeleid worden tot jonge professionals waar de beroepspraktijk om vraagt!

Duurzame Dynamische Delta
HZ University of Applied Sciences heeft een unieke locatie, namelijk midden in een deltagebied waar van alles gebeurt. De vraagstukken uit de beroepspraktijk die door de HZ worden opgepakt, hebben een link met deze delta. Het overkoepelende thema is dan ook 'Duurzame Dynamische Delta'. Dit zorgt voor veel variatie! Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar kustverdediging en kusttoerisme.