Workshop over living labs en praktijkgericht onderzoek op NKWK-conferentie

HZ-onderzoeker Jouke Heringa van Aquaculture in Delta Areas verzorgt namens Delta Platform en het Lectorenplatform Water één van de workshops tijdens de zesde conferentie van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water (NKWK). De online conferentie vindt 10 juni plaats. Iedereen kan deelnemen.

Heringa vertelt over het praktijkgericht onderzoek in living labs, de bijbehorende aanpak en de resultaten. Zijn workshop duurt 45 minuten.

Op het gebied van aan water gerelateerde opgaven werken de overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten, burgers en belangenpartijen langjarig samen in living labs. Het hbo levert daar met praktijkgericht onderzoek en het opleiden van nieuwe generaties professionals een belangrijke bijdrage aan. In elk landschapstype van de delta maken lectoren deel uit van living labs.

Verbinden

Thema van de conferentie is ‘Water verbindt’. De bijeenkomst is vooral bedoeld om kennis te delen, netwerken, onderzoeken en inspireren. Er is een plenair deel, maar ook vijftien workshops. “Het programma laat zien dat water sectoren, opgaven, generaties en kansen kan verbinden”, zeggen de organisatoren.

Aanmelden voor de NKWK-conferentie via deze link.