Workshop om toepassingen te verkennen van autonoom varen voor het gastvrijheidsdomein

Bij HZ University of Applied Sciences in Vlissingen wordt vrijdag 20 mei in samenwerking met stakeholders een workshop georganiseerd om te verkennen welke toepassingen er zijn voor autonoom varen in het Zeeuwse gastvrijheidsdomein.

Dit kan namelijk mogelijk bijdragen aan het ontsluiten van waterrecreatie voor nieuwe doelgroepen en meer mogelijkheden creëren voor verplaatsingen te voet of per fiets in Zeeland, als onderdeel van een gecombineerde route over land en water.

Ook biedt autonoom varen in aansluiting op het 'Toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030' wellicht aanknopingspunten bij het spreiden van toerisme in de regio en het bereikbaar maken van minder bekend vrijetijdsaanbod. Autonoom varen is een duurzame oplossing door de relatief lage kosten. Op een niet-autonoom vaartuig is nu een gekwalificeerde schipper. Bij kleine vaartuigen zijn de arbeidskosten van een schipper de grootste kostenpost en soms de bottleneck om een vaartuig (bijvoorbeeld een pontdienst) rendabel te kunnen exploiteren.

Techniek

De technologie van autonome vaartuigen of vaartuigen waarbij een schipper op afstand bestuurt zorgt voor meer mogelijkheden om vaartuigen rendabel in te zetten. Ook is autonoom varen schaalbaar bij een in de tijd verspreide vraag.

Aandachtspunten zijn de mate van automatisering en de acceptatiegraad bij (potentiële) gebruikers.

De workshop is onderdeel van REACT-EU project Field Lab Autonoom Varen.