Vandaag is de Winter School van het Polder2Cs project gestart. De Winter School wordt verzorgd door de HZ en biedt een gevarieerd programma rond de thema’s waterveiligheid, crisisoefeningen en klimaatadaptatie kustgebieden. Sprekers uit binnen- en buitenland, waaronder ook HZ-sprekers, verzorgen de sessies.

Hedwige-Prosperpolder als Living Lab
Het Polder2Cs project richt zich op het 2 Zeeën-gebied (Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk): op het aanpassen aan en beschermen tegen de stijgende zeespiegel en zware stormen die steeds vaker voorkomen. De Hedwige-Prosperpolder, het grootste getijdengebied in West-Europa, is in dit kader omgevormd tot nieuwe getijdennatuur. Dit biedt de unieke kans om in dit Living Lab een bestaande dijk te gebruiken voor sterkte- en calamiteitenproeven. Er wordt in het project gefocused op vier thema’s: bescherming tegen overstromingen, crisismanagement, kennisinfrastructuur en de realisatie van een veldstation.

Deelnemers Winter School
15 MSc en PhD kandidaten doen mee met de Winter School. Deze deelnemers vertegenwoordigen meerdere instituten die deelnemen aan het Polder2Cs project en zij komen uit verschillende landen. De Winter School biedt een unieke kans voor deze toekomstige waterprofessionals op het vlak van kennisuitwisseling en het leren van praktijkprofessionals. In verband met corona vindt de Winter School grotendeels online plaats, maar er zijn ook een beperkt aantal activiteiten die fysiek plaatsvinden in de Hedwige-Prosper polder.