HZ werkt sinds 2013 samen met 9 andere partners aan het project “Robuust Watersysteem” om het waterbeheer in Zeeuws-Vlaanderen te optimaliseren. Het watersysteem wordt op deze manier voorbereid op de toekomst en optimaal dienstbaar gemaakt aan de samenleving. Een Robuust Watersysteem is dienstbaar aan de verschillende functies in de regio, zodat deze functies zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op deze wijze levert een robuust watersysteem een actieve bijdrage aan de vitaliteit van de regio.

Het project is in ontwikkeling. HZ, een van de partners, ontwikkelde een semantische wiki: een online kennisbank voor en door partners. Deze wiki maakt het mogelijk om informatie uit het project op te slaan en aan elkaar te verknopen, zodat alle partijen in dit project kennis kunnen raadplegen en verbindingen leggen tussen partners en projecten. Indien u betrokken bent bij of geïnteresseerd bent in het project Robuust Watersysteem, dan kunt u de wiki Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen raadplegen.

Het project Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen is een van de vijf impact projecten uit het stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het Deltaprogramma uit 2015. De 10 partners in dit project zijn: Provincie Zeeland, Evides, Waterschap Scheldestromen, Zeeland Seaports, Rijkswaterstaat, Gemeente Terneuzen, ZLTO, Staatsbosbeheer, DOW Benelux en HZ University of Applied Sciences.