Wereld Water College strijkt neer in Zeeland

Technisch geschoolde leerlingen uit de bovenbouw van het vmbo, de havo en het vwo zullen dinsdag 10 oktober naar Deltapark Neeltje Jans afreizen om kennis te maken met de brede watersector. Tijdens het Wereld Water College 2017 stellen 22 instellingen met 35 stands zich op om zo’n 600 scholieren kennis te laten maken met de watersector. Doen, voelen en meemaken staan centraal. Het initiatief komt vanuit Topsector Water. HZ University of Applied Sciences en Huis van de Techniek zijn partners in deze editie.

Tijdens het Wereld Water College laten we studiekiezers zien hoe veelzijdig het werk in de watersector is en hoe belangrijk het werk dat de partijen in de watersector verrichten is. Hierbij gaat het niet alleen over ons drinkwater of de hoeveelheid regenwater, maar ook over kustveiligheid, het bouwen van schepen, het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen, het waarborgen van veiligheid op zee en zaken als schone oceanen. 

Uitdagingen
Zeeland vormt het middelpunt van de Zuidwestelijke Delta. De wateropleidingen van HZ University of Applied Sciences kennen dan ook een zeer nadrukkelijke aansluiting met de omgeving en alle instellingen die hierin actief zijn. Zodra studenten de hogeschool uitlopen staan ze midden in de praktijk. ‘De HZ is gastheer van het Wereld Water College, omdat we voor veel uitdagingen staan in deltagebieden over de hele wereld, onder meer door de klimaatverandering. Hierbij staan thema’s als waterveiligheid, de aandacht voor zoet water en energie uit water en wind centraal. Graag laten we zoveel mogelijk studiekiezers kennismaken met deze boeiende vakgebieden en aanverwante watervraagstukken. We willen leerlingen bewust maken van de mooie carrière die voor ze ligt indien ze voor een beroep in de watersector kiezen. De toekomst vraagt immers om veel experts op het gebied van water- en deltatechnologie als we over de hele wereld willen blijven wonen, werken en recreëren in deltagebieden’, aldus Willem den Ouden, Dean Delta Academy, HZ University of Applied Sciences.

Programma
De deelnemers komen uit het hele land en zullen worden uitgedaagd om na te denken over een op zonne-energie varend schip, het plastic vrij maken van de zeeën, de verhoudingen bij gemeentes wanneer klimaatverandering wateroverlast veroorzaakt en meer. Het volledige programma bestaat uit een gastles op school, een excursie en het bezoek aan het college. De excursie bestaat dit jaar onder meer uit een bezoek aan de Oosterscheldekering. 

Het programma start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur, waarbij tussen 12.00 uur en 14.00 uur de meeste leerlingen actief zijn. De pers is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het evenement op Neeltje Jans, Faelweg 5, in Vrouwenpolder.