We Explore Together-week: Studenten zoeken oplossingen voor vragen ondernemers

Hoe leg je pijpleidingen aan in de Westerschelde met minimale impact op de natuur en hoe houd je het festivalterrein van Concert at SEA schoon? Dit zijn slechts twee van de negentien vragen waarover studenten van verschillende opleidingen van de HZ zich buigen tijdens de We Explore Together-week, die in de eerste week van november plaatsvindt in Het Groene Woud in Middelburg.

De organisatie van de eerste We Explore Together-week ligt in handen van een aantal opleidingen. Tijdens de week werken studenten uit verschillende jaren en van verschillende opleidingen samen aan vraagstukken van negentien opdrachtgevers uit de Zeeuwse regio. Voor deze vragen zijn duurzame oplossingen nodig. De vraagstukken zijn verdeeld in drie thema’s van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: Natural Resource Base, Production and Consumption en Well Being.

Opdrachten

De studenten gaan onder meer aan de slag met de volgende opdrachten:

• Zeeuwind en Sustainable Delta Resources vragen studenten na te denken over waterstof als duurzaam alternatief voor energie.

• North Sea Port vraagt de studenten mee te denken over hoe je diverse pijpleidingen kunt aanleggen in de Westerschelde. Dit moet op zo’n manier dat het technisch en financieel haalbaar is, maar ook met een zo klein mogelijke impact op de natuur.

• Concert at SEA vraagt studenten oplossingen aan te dragen om het festivalterrein schoon te maken en hoe je bezoekers kunt motiveren om hun afval netjes weg te gooien.

• Zeelenberg Architectuur daagt de studenten uit om een andere invulling te geven aan vrijgekomen agrarisch gebieden. Deze gebieden mogen getransformeerd worden naar een ‘belevingslandschap’. De landschappelijke identiteit moet wel behouden blijven. De studenten moeten rekening houden met het getij, maar ook plaats bieden aan recreatie en unieke woningen.

• ZorgSaam zoekt naar oplossingen voor mensen met dementie die hen in staat stellen om op een veilige manier maximale vrijheid te beleven en hun leven zoveel mogelijk te kunnen leiden zoals ze gewend waren. Ook zoekt ZorgSaam ICT-oplossingen die de zorg goed ondersteunen.

Presentatiemarkt

Op maandag 1 november presenteren alle opdrachtgevers hun opdrachten aan de studenten Bouwkunde, Civiele Techniek, HBO-ICT, Technische Bedrijfskunde, Watermanagement, Global Project and Change Management, Commerciële Economie en Communicatie.

Op vrijdagmiddag 5 november tonen de studenten hun oplossingen aan de opdrachtgevers tijdens een presentatiemarkt.

De We Explore Together-week vindt plaats op HZ-locatie Het Groene Woud in Middelburg.