Waterschap Scheldestromen en de HZ sluiten samenwerkingsovereenkomst

Lid Dagelijks Bestuur en waarnemend dijkgraaf waterschap Scheldestromen, Denis Steijaert van Waterschap Scheldestromen en voorzitter College van Bestuur John Dane van de HZ University of Applied Sciences tekenden woensdag 27 november een samenwerkingsovereenkomst waarin ze intensief gaan samenwerken op het gebied van assetmanagement. Assetmanagement zorgt voor een optimaal beheer van de bedrijfsmiddelen (assets) van het waterschap zoals dijken, wegen, zuiveringen en (water)systemen. 

Het eerste project waaraan gewerkt wordt is de verbetering van het langetermijn vervangingsplan van 5000 duikers. Duikers zijn betonnen buizen die twee waterlopen met elkaar verbinden.

Jrv 8347 Low