Samenwerkingsplatform ‘Slimme Delta Oplossingen’ wordt gelanceerd bij HZ

Op 5 november introduceren Vlaamse en Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen het samenwerkingsplatform ‘Slimme Delta Oplossingen’. Dit innovatieve side-event op de regeringstop in Middelburg staat in het teken van samenwerking op het gebied van infrastructuur en klimaat. Het side-event wordt geopend door HZ lectoren/wetenschappers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). In het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) geven zij een demonstratie van een stroomgoot waarmee onderzoek wordt gedaan naar natuurlijke vormen van kustverdediging.

Door klimaatverandering neemt de kwetsbaarheid van de Vlaams-Nederlandse Delta toe. Verzilting en periodes van droogte zullen een toenemende invloed hebben op veiligheid, natuur en welvaart. Het is daarom van groot belang om de krachten en expertise te bundelen. Dat gebeurt in het samenwerkingsplatform ‘Slimme Delta Oplossingen’. 

Het NIOZ onderzoekt de dynamische omgeving van estuaria en delta’s. Wetenschappers Klaas Timmermans en Tjeerd Bouma, beide lectoren aan HZ University Of Applied Sciences, onderzoeken de waterveiligheid en duurzame voedsel- en energieproductie in deltagebieden. “De NIOZ locatie in Yerseke fungeert daarmee als het perfecte ‘living lab’ om te experimenteren met innovatieve oplossingen om een veilige, welvarende en klimaatbestendige Delta regio te behouden en te creëren”, aldus Timmermans. 

Stroomgoten 
Ook met mobiele labs doet het NIOZ onderzoek naar de complexe interactie tussen organismen zoals mosselen en zeegrassen met de stroming en golven. Met stroomgoten kan de wisselwerking tussen organismen (bio-bouwers) en hun fysische en chemische omgeving precies worden gemeten. “Deze kennis geeft inzicht in de rol die bio-bouwers leveren aan het beperken van de effecten van zeespiegelstijging. Deze fundamentele kennis is van belang voor de Deltaregio van Vlaanderen en Nederland, maar ook wereldwijd”, aldus Tjeerd Bouma. De ronde stroomgoot die wordt gedemonstreerd tijdens de opening is een voorbeeld van een klein systeem dat meet hoe bodemdieren de stevigheid van de bodem beïnvloeden. He NIOZ heeft diverse ‘mobiele’ stroomgoten ontwikkeld die in het veld kunnen worden gebruikt. “Dit zijn unieke faciliteiten waarmee NIOZ wereldwijd voorop loopt.” 

Op het side-event worden naast de stroomgoot van het NIOZ zo’n 20 innovatieve en informatieve demonstraties gegeven. Onder andere op het gebied van wind- en getijdenenergie, waterzuivering, biobased producten, oesterboorder en zeewiertoepassingen. Cora van Nieuwenhuizen zal om 17.00 uur een aantal demonstraties bekijken en in gesprek gaan met onderzoekers en studenten.