Verhuizing opleidingen Delta Academy en Academie voor Technologie & Innovatie naar Middelburg een stap dichterbij

Donderdag 20 april is bekend geworden dat Economische Zaken de aangevraagde subsidie heeft toegekend voor het realiseren van het Joint Research Centre in Middelburg. Het kunnen realiseren van dit Joint Research Centre is voorwaarde voor het verder tot ontwikkeling kunnen brengen van het bètaonderwijs op zowel hbo- als wo-niveau en het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek in Zeeland. Dit alles in nauwe samenwerking tussen de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden. De toekenning van de subsidie brengt de HZ een stap dichter bij de verhuizing van de opleidingen van Delta Academy en de Academie voor Technologie & Innovatie naar Middelburg. De Zeeuwse partijen die samenwerken binnen Campus Zeeland zullen nu met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek gaan over de verdere invulling van de plannen. Daarna wordt duidelijk of de verhuizing van de technische opleidingen naar Middelburg definitief in gang gezet kan worden.

Samenwerking
De verhuizing ligt in lijn met het doel om het technisch hoger onderwijs en onderzoek in Zeeland te versterken. Het huisvesten van de technische opleidingen in Middelburg biedt diverse kansen op het vlak van onder meer samenwerking, internationalisering en het gezamenlijk delen van faciliteiten, zowel tussen Delta Academy en de Academie voor Technologie & Innovatie als met andere partijen. Het Joint Research Centre zal verder uitgewerkt en opgezet worden met de partijen die betrokken zijn bij Campus Zeeland. Het Joint Research Centre zal intensief gebruikt gaan worden door de HZ en University College Roosevelt. Ook Scalda, het voortgezet onderwijs, andere instellingen en het bedrijfsleven zullen en kunnen er gebruik van maken. De nieuwe locatie biedt alle mogelijkheden om leeromgevingen te creëren die passen bij wat nodig is voor modern technisch onderwijs.

Centre of Expertise Water & Energy
Dankzij de subsidie kan ook het Centre of Expertise Water & Energy vorm krijgen. Water & Energy zal voor de HZ het vierde expertisecentrum worden naast de reeds bestaande Centres of Expertise op het gebied van delta technology, biobased economy en leisure, tourism & hospitality. Het Centre of Expertise Water & Energy vormt een samenwerkingsverband tussen HZ en NHL Hogeschool. Ook ROC Noorderpoort in Groningen en Scalda trekken hier samen in op. Vanuit het centre wordt een onderzoeksprogramma opgezet rondom water en energie waarin onderwijs, overheid en ondernemers samenwerken om meer kennis op dit gebied te generen en vakbekwaam personeel op te leiden om de Nederlandse economie op dit thema verder te versterken.

Planning
In de komende weken zal nadere berichtgeving over de verdere ontwikkelingen en de definitieve besluitvorming volgen.