Martijn Leenknecht verdedigt proefschrift

Martijn Leenknecht verdedigt woensdag 24 maart om 14.30 uur zijn proefschrift ‘Student's Perspective on (de)Motivational Teaching Approaches in Higher Education’. Hij laat daarin zien hoe docenten in het hoger onderwijs hun studenten optimaal kunnen motiveren. Martijn is onderwijskundige en werkt als beleidsadviseur voor de dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit van de HZ. Als promovendus is hij verbonden aan het Roosevelt Center for Excellence in Education in Middelburg.

Livestream
Iedereen die is geïnteresseerd in het onderwerp kan meekijken via deze link. Aanmelden is niet nodig. Iedereen die een proefschrift wil ontvangen kan op dit formulier zijn gegevens achterlaten.

Over het proefschrift
Martijn heeft in zijn onderzoek vanuit het perspectief van de student manieren verkend hoe docenten hun studenten optimaal kunnen motiveren.

Uit het onderzoek blijkt dat studenten hun percepties over hoe motiverend hun docent is baseren op het gedrag van de docent, hun algemene beeld van hem of haar en het motiverende klimaat binnen de opleiding of het instituut. “Deze bevindingen laten zien dat docenten niet alleen gefocust moeten zijn op het toepassen van iedere motiverende benadering, maar dat aandacht voor de algemene aard van benaderingen ook loont en dat het motiveren naast een individuele taak van docenten juist teamwork is”, zegt hij. “Studenten motiveren draait niet alleen om wat docenten doen, ook hoe ze het doen is van belang.”

Martijn Leenknecht