Bouwupdate: tweede sloopfase JRCZ van start

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van het Joint Research Center Zeeland aan het Groene Woud in Middelburg, dat in 2022 gereed moet zijn. De eerste sloopwerkzaamheden hebben inmiddels plaatsgevonden: de oude garages zijn verwijderd.

Komende periode
In de week van maandag 18 mei is gestart met de voorbereidingen voor de sloop van het oude gebouw op de hoek van Het Groene Woud en de Poelendaelesingel. Het betreft de uitbouw op de kopse kant van het HZ-gebouw, richting de brug. Onderstaand zie je een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden in de komende weken. Omwonenden en bedrijven worden via een huis-aan-huis brief op de hoogte gebracht. 

 • Week 21, 18 - 22 mei                 
  Tijdelijke inrit, plaatsen bouwhekken, voorsloopwerkzaamheden
 • Week 22, 25 - 29 mei                 
  Voorsloopwerkzaamheden, voorbereiding asbestsanering  
 • Week 23 - 24, 1- 12 juni             
  Asbestsanering gevel en gevelpanelen
 • Week 25 - 27, 15 juni - 3 juli      
  Sloopwerkzaamheden
 • Week 28 - 30, 6 - 24 juli             
  Grondwerk en bodemsanering

Achter de schermen worden er diverse zaken nader uitgewerkt, zoals het definitieve ontwerp van de gevel, de aanbesteding, het bouwrijp maken en de randvoorwaarden voor het gebouw zoals kwaliteit, techniek, uitstraling en kosten. De komende periode zullen we vaker berichten plaatsen over de laatste ontwikkelingen.