Update HZ huisvestingsplannen

Twee jaar geleden heeft de HZ haar huisvestingsplannen ontvouwd betreffende de aankoop en verbouwing van het pand aan Het Groene Woud in Middelburg, de realisatie van nieuwbouw aan Boulevard Bankert 154 en de verbouwingen van de V-, A- en PE-vleugels aan de Edisonweg. Gedurende dit traject kregen de plannen ‘Campus Zeeland’ en de ‘Economische Structuurversterking Balkenende’ vorm. Plannen waarin de zogeheten Bètacampus en prominente plek had met daarin het Joint Research Centre (JRC): een state-of-the-art laboratorium waarin de thema’s ecologie, chemie, fysica, engineering en data science een plek krijgen.

Joint Research Centre Middelburg
De HZ zou het Joint Research Centre niet alleen kunnen realiseren, maar in samenwerking met University College Roosevelt en Scalda en de nationale en provinciale overheid is de ontwikkeling wel mogelijk. Vanuit de overheid is hiervoor een financiële steun van 12 miljoen euro beschikbaar gesteld. Door de unieke kans om een JRC te ontwikkelen zijn de HZ-huisvestingsplannen aangepast. Het JRC heeft voorrang gekregen, waardoor de planvorming voor de locatie aan Boulevard Bankert 154 is uitgesteld. In het meest gunstige geval zal het Joint Research Centre in september 2020 worden opgeleverd.

Boulevard Bankert Vlissingen
De komende periode zal bekeken worden wat het geven van voorrang aan het JRC zal gaan betekenen voor de invulling van de HZ-locatie aan Boulevard Bankert 154. Ongeacht de uitkomst wordt op korte termijn een besluit genomen over het opknappen van het huidige pand. Tevens is met de gemeente Vlissingen een overeenkomst gesloten waarin de nieuwbouw op deze locatie is vastgelegd. Desalniettemin behoudt de HZ zich de mogelijkheid om hiervan af te zien. Een en ander betekent dat nog niet tot bestemmingsplanwijziging is overgegaan.

Edisonweg Vlissingen
De opleidingen Bouwkunde en HBO-ICT zijn al enige tijd op andere locaties gehuisvest. Zodoende is reeds meer ruimte ontstaan op de locatie aan de Edisonweg in Vlissingen. Ruimte die onder andere benut is voor de inrichting van het simulatorencentrum voor de opleiding Maritiem Officier op de L2-gang. Bouwkunde en HBO-ICT nemen in 2018 samen met de opleidingen Civiele Techniek, Technische Bedrijfskunde en Watermanagement hun intrek in het pand aan Het Groene Woud in Middelburg. Na de oplevering van het JRC verhuizen ook Chemie en Engineering naar deze locatie. De extra ruimte die de komende periode ontstaat aan de Edisonweg zal benut worden om onder meer projectruimten en stilteruimten te ontwikkelen ten behoeve van het SPO-concept voor de opleidingen die aan de Edisonweg blijven.