Update coronavirus: aangescherpt RIVM advies

In lijn met de nieuwe tijdelijke maatregel van het RIVM, opgelegd aan bewoners van de provincie Noord-Brabant, adviseren we vanuit de HZ aan medewerkers en studenten woonachtig in deze provincie om niet alleen thuis te blijven bij ernstige gezondheidsklachten, maar ook bij milde gezondheidsklachten. Je wordt gevraagd om je in dit geval ook te melden bij je opleidingscoördinator of leidinggevende.

Advies RIVM
“Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij milde klachten van verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel de huisarts alleen als de klachten verergeren." Bron: RIVM, 6 maart 2020 De HZ neemt het advies van het RIVM over. Let op: dit betreft een tijdelijk advies. 

Impact
Op dit moment wordt uitgezocht wat de precieze impact gaat zijn voor studenten en medewerkers. Vooralsnog zijn de HZ-locaties gewoon open en gaan het onderwijs en geplande evenementen gewoon door.

We weten niet hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen, maar we doen in ieder geval ons uiterste best om alle noodzakelijke maatregelen te nemen. 

Heb je vragen? 
Op onze website vind je alle nieuwsupdates en een FAQ.  
Je kunt met vragen ook terecht bij Bert Schollema, directeur internationalisering, e-mail: e.schollema@hz.nl of telefoon via 06-22205676.