Unieke samenwerking maritieme beroepsopleidingen


De Nederlandse maritieme sector behoort tot de internationale top. Om daar te blijven zijn meer goed opgeleide vakmensen nodig. Alle aanbieders van maritiem beroepsonderwijs in Nederland -vmbo, mbo en hbo - bundelen nu de krachten om deze uitdaging op te pakken. Op 16 november 2018 tekenden zij een intentieverklaring voor een intensieve samenwerking en afstemming tussen de onderwijsinstellingen. De focus van de samenwerking ligt op het versterken van een aantrekkelijke, en duurzame opleidingsinfrastructuur voor de maritieme sector.


Unieke samenwerking
De samenwerking tussen de instellingen is in meerdere opzichten uniek. Uniek doordat de samenwerking gaat over de hele maritieme beroepskolom van vmbo tot hbo. Uniek omdat de maritieme beroepsopleidingen mensen opleiden voor een nationale en internationale arbeidsmarkt. En uniek omdat álle reguliere Nederlandse maritieme beroepsopleiders deelnemen aan de
samenwerking.

Onderwijs belangrijke schakel in maritieme keten

Het maritiem onderwijs is een belangrijke schakel in de maritieme keten. Hier worden de medewerkers opgeleid die zorgdragen dat de maritieme sector ook de komende decennia internationaal aan de top blijft. Met 23,3 miljard euro toegevoegde waarde, 271.500 arbeidsplaatsen en 17.200 bedrijven is het een sector die er toe doet voor Nederland. De maritieme sector omvat de
zeevaart en binnenvaart, marine, visserij, offshore, waterbouw, maritieme toeleveranciers, scheepsen jachtbouw, maritieme dienstverleners, havens, watersportindustrie en kennis- en onderwijsinstellingen.

Doelstelling samenwerking
De samenwerking heeft de volgende doelstellingen:
• instroombevordering op vmbo, mbo en hbo, ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en
aansluiting tussen opleidingsniveaus;
• onderwijsontwikkeling en - vernieuwing, ontwikkeling van examinering, het doen van
onderzoek en inzet op Leven Lang Ontwikkelen;
• professionalisering van docenten en aantrekken van nieuwe docenten;
• gezamenlijk optrekken in de samenwerking met overige partners zoals overheden en
bedrijfsleven;
• gezamenlijk de doelmatigheid van het maritiem onderwijs monitoren, kansen verkennen en
expertise delen met een focus op kwaliteit en instandhouding van een duurzame maritieme
onderwijsinfrastructuur.

Betrokken onderwijsinstellingen
De onderwijsinstellingen die maritiem beroepsonderwijs aanbieden en deel uitmaken van het
samenwerkingsverband zijn:

 • HBO HZ University of Applied Sciences
 • NHL Stenden – Maritiem Instituut Willem Barentsz
 • Rotterdam Mainport Institute (HR / STC Group)
 • Hogeschool van Amsterdam
 • MBO ROC Nova College
 • Scalda - maritiem en logistiek college De Ruyter
 • Noorderpoort
 • ROC Friese Poort
 • ROC Kop van Noord-Holland - Nautisch College
 • STC mbo college
 • VMBO Dunamare Onderwijsgroep
 •  - Maritieme Academie Harlingen
 •  - Maritiem College IJmuiden
 • STC vmbo college
 • Berechja College

Deze instellingen bieden gezamenlijk een breed portfolio van specifieke maritieme beroepsopleidingen op het gebied van varen, maken en havens.