Twee winnaars HZ Stern: onderzoeken naar actuele onderwerpen

Op donderdag 22 november is de HZ Stern voor de beste afstudeerscriptie van 2017-2018 uitgereikt. Bijzonder dit jaar is dat de jury heeft gekozen voor twee winnaars: Linsey Geldof en Raymon de Looff. Beiden onderzochten maatschappelijk zeer actuele onderwerpen: de een deed dit voor de oudere generatie, de ander voor de jongere (internet)generatie.

Linsey Geldof, afgestudeerd in Vitality & Tourism Management*, deed onderzoek naar de invloed van verschillende kunstvormen op het sociaal-emotioneel welbevinden van ouderen. Linsey verrichtte haar onderzoek voor Zorggroep Ter Weel. De gemiddelde leeftijd stijgt nog steeds (licht) en de huidige generatie ouderen is in de regel goed opgeleid, bezoekt musea, tentoonstellingen, een schouwburg of muziekuitvoeringen of beoefent zelf een kunstvorm. Door langer actief te blijven in één of meerdere kunstvormen c.q. kunstuitingen, blijven ouderen ook langer ‘geestelijk’ gezond. Ter Weel gebruikt de resultaten van Linseys onderzoek om een nieuw en verbeterd aanbod van activiteiten voor ouderen te ontwikkelen.

 Raymon de Looff, afgestudeerd in HBO-ICT, deed onderzoek naar de meest geschikte technieken voor gepersonaliseerde productaanbevelingen bij een internetbedrijf in cadeauartikelen. Het bestellen en kopen via internet neemt nog steeds toe. Opdrachtgever YourSurprise wil haar klanten nog beter bedienen door in te spelen op hun persoonlijke wensen of voorkeuren. Voorheen deed het bedrijf dit handmatig, Raymon deed waardevol onderzoek naar geautomatiseerde aanbevelingstechnieken.

Beide winnaars blonken uit op de aspecten onderzoeksopzet en -uitvoering, innovativiteit, maatschappelijke relevantie en bruikbaarheid voor de opdrachtgever. Ze ontvingen een cheque van € 1.000,- en een door kunstenares Hetty Heyster ontworpen bronzen beeld van een stern. De overige genomineerden ontvingen een bedrag van € 500,-.