Lector Tjeerd Bouma van het HZ University of Applied Sciences-lectoraat Building with Nature is één van de auteurs van het artikel 'Ten commandments for sustainable and w/healthy sandy coasts facing global challenge'. Het is onlangs verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift 'Frontiers in Marine Science'.

De tien gouden regels moeten zorgen voor een beter, duurzaam beheer van zandige kusten.

Het gaat maar liefst om een derde van de mondiale kustlijn. Zandkusten, zoals in Zeeland, blijken kwetsbaar door sociaaleconomische ontwikkelingen en klimaatverandering. Er vindt steeds meer kustafslag plaats, die het leven aan de kust en de samenhangende economie bedreigen.

Internationale groep

De tien gouden regels van de internationale groep wetenschappers moeten het tij keren en zorgen voor duurzaam beheer. De nieuwe visie op het kustbeheer past bij meerdere Sustainable Development Goals, die de HZ hoog in het vaandel heeft staan. “Ik hoop en denk dat we ons als maatschappij steeds beter bewust zijn van deze tien gouden regels en er naar gaan handelen”, vertelt Bouma. “Als ik echter kijk naar de politieke werkelijkheid met de korte ambtstermijnen, dan lijkt 'Do not steal from future generations' de regel die voor ons het moeilijkste is. En dat terwijl het misschien de allerbelangrijkste is en voor de meeste mensen ook intuïtief zal aanvoelen. Het gaat onze studenten zeker aan, want zij zijn onze eerstvolgende generatie.”

Filmpje

Van de regels is een filmpje gemaakt waarin ze alle tien worden uitgelegd. Het volledige artikel van Bouma en zijn collega’s is te lezen in Frontiers in Marine Science. Foto: Deltaprogramma