Internationaal gezelschap bezoekt Zeeland in kader van blauwe economie

Op maandag 30 augustus is in Bluebridge, Ostend Science Park, de vijfde editie van de Marine@UGent Blue Science & Technology Summer Training (BlueS&T 2021) gestart. Deze summer training lokt ieder jaar een breed publiek van internationale studenten met een passie voor onze zeeën en oceanen. Dit jaar nemen meer dan 20 studenten van 12 verschillende nationaliteiten deel. Vanaf woensdag 1 september maken zij kennis met de Zeeuwse expertise op het gebied van blauwe economie.

Blauwe economie
De deelnemers aan BlueS&T 2021 worden ondergedompeld in tal van domeinen die verband houden met de blauwe economie. Deze economie, zoals omschreven door de Europese Unie, omvat alle bedrijfstakken en sectoren die verband houden met de oceanen, zeeën en kusten, ongeacht of ze hun basis rechtstreeks in het mariene milieu hebben (bijvoorbeeld scheepvaart, visserijproducten en energieopwekking) of op het land zijn gevestigd (bijvoorbeeld havens, scheepswerven en kustinfrastructuur). Volgens het meest recente Blue Economy Report is de blauwe economie op Europees niveau goed voor 4,5 miljoen directe banen en een omzet van meer dan 650 miljard euro. Behalve van theoretische sessies genieten de deelnemers van diverse praktische workshops en bezoeken aan unieke faciliteiten in Vlaanderen en in Nederland, waaronder Zeeland.

Het delen van Zeeuwse expertise
In het kader van het Vlaams Nederlandse Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken bezoeken de deelnemers verschillende instituten in Zeeland. Vanuit Campus Zeeland wordt met Vlaamse en Nederlandse overheden en kennisinstellingen samengewerkt om te komen tot slimme oplossingen in Deltagebieden vanuit de thema’s water, energie en voedsel.

Voorzitter Campus Zeeland Harry van der Maas: “Ik ben trots dat we in Zeeland mooie projecten aan de studenten kunnen laten zien op het gebied van water, energie en voedsel. Door steeds betere samenwerking, in het Vlaams Nederlandse Deltagebied, en door de groei van beschikbare faciliteiten creëren we steeds meer mogelijkheden om slimme oplossingen te bedenken voor Deltavraagstukken. Daar kunnen deze studenten, mede door hun opgedane kennis, straks mee aan de slag gaan! Ik wens de deelnemers dan ook veel succes en vooral plezier met deze training!”

Gastlessen HZ en NIOZ
HZ University of Applied Sciences en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)) organiseren gastlessen over de nearshore en offshore kweek van schelpdieren en zeewier, en een inleiding tot consumentengedrag. Tijdens een workshop krijgen de deelnemers inzicht in hoe we de natuur kunnen gebruiken als bescherming tegen de gevolgen van de klimaatverandering en de zeespiegelstijging. Ook stakeholderparticipatie staat op het programma. Het betrekken en engageren van alle actoren wordt immers steeds belangrijker voor de succesvolle ontwikkeling van duurzame blauwe oplossingen. Dat maakte ook Juan Ronco, vertegenwoordiger van DGMARE, tijdens zijn openingspresentatie nogmaals duidelijk.

Zeeuwse Proeverij
Bij aankomst in Zeeland, woensdagmiddag 1 september, worden de deelnemers van BlueS&T 2021 in Yerseke vanaf 16.00 uur welkom geheten met een degustatie van lokaal gekweekte oesters en mosselen. Er wordt onder meer een oesterkwekerij bezocht en een boottocht gemaakt.

Slotbijeenkomst
De Blue Science & Technology Summer Training 2021 sluit op vrijdag 10 september af met een publiek netwerkevent, waar experts uit de sector tijdens een debat ingaan op de uitdagingen en kansen voor offshore energie.

De opleiding wordt mogelijk gemaakt door de steun van verschillende sponsors en partners, waaronder Campus Zeeland.