Subsidie voor onderzoek naar schelpdierenkweek op de Noordzee

HZ-onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas werkt in het kader van het project Volta aan een productievoorspelmodel voor de kweek van algen, zeewier en schelpdieren op de Noordzee.

Via dit model moeten kwekers hun productie real time kunnen volgen op afstand.

Regieorgaan SIA heeft binnen de regeling ‘Voedsel en Groen: Duurzaam Marien Ondernemen’ een subsidie van 500.000 euro toegekend aan het project dat een looptijd heeft van vier jaar.

Kweekruimte

Er is behoefte aan kweekruimte op volle zee voor bijvoorbeeld schelpdieren, omdat beschutte locaties zoals de Zeeuwse delta en Waddenzee al ten volle wordt benut. Locaties op zee zijn soms echter lastig te bereiken.

Om de transitie te maken is dan ook een systeem nodig waarmee de kweek op afstand in de gaten kan worden gehouden, zodat kwekers tijdig beheersmaatregelen kunnen nemen.

Scenario's

Het productievoorspelmodel houdt rekening met verschillende oogst- en productiescenario’s.

De onderzoekers van Aquaculture in Delta Areas werken samen met hun collega’s van Data Science van HZ University of Applied Sciences en mensen van Hogeschool Van Hall Larenstein, mbo-instellingen Scalda en Friese Poort, de overheid en kwekers. Ze ontwikkelen niet alleen het model, ze kijken ook naar de juridische haalbaarheid van de transitie naar kweek op zee.