12 miljoen subsidie voor Joint Research Center

Persbericht Provincie Zeeland

Studeren kan overal. Daarom neemt het belang toe van onderscheidend én excellent onderwijs. Zeeland investeert hierin, met de ontwikkeling van de Bèta Campus Zeeland. De eerste mijlpaal is de ontwikkeling van het Joint Research Center, dat in september 2021 van start gaat. Provincie Zeeland en het Rijk hebben definitief akkoord gegeven om 12 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie, omdat het JRC bijdraagt aan economische structuurversterking. Penvoerder HZ University of Applied Sciences ontvangt binnenkort de subsidie. Ook de HZ investeert zelf fors. Daarnaast leveren andere partijen uit de regio een bijdrage aan de realisatie van het JRC. 

Wat is het Joint Research Center?
Het Joint Research Center (JRC) wordt een nieuw bèta onderzoekscentrum in Middelburg. HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, Scalda en andere instellingen gaan er samenwerken met bedrijven en overheden op het gebied van water, energie en biobased/food. In het JRC maken de instellingen samen gebruik van state-of-the art faciliteiten en wisselen ze kennis uit.

In de hele samenleving werken mensen met een wo, hbo- en mbo-opleiding in verschillende rollen intensief met elkaar samen. Deze samenwerking vanuit de eigen rol voor de studenten en docenten van de verschillende achtergronden komt terug in het JRC. Dit krijgt vorm in gezamenlijke (onderzoeks-) projecten, naast of geïntegreerd in het reguliere programma, binnen of vanuit het JRC. 

De HZ is penvoerder van het JRC. Bestuursvoorzitter John Dane is verheugd dat de subsidiebeschikking rond is: “De planning is dat het JRC in 2021 is gerealiseerd aan het Groene Woud in Middelburg; de verkregen financiering is de eerste stap naar realisatie. De komende maanden zullen we ons richten op de vergunningsprocedure en het definiëren van het ontwerp van dit nieuwe pand. We verwachten voor de zomer de eerste schetsen naar buiten te brengen. De concrete plannen delen we dan uiteraard ook met de omwonenden.”

Bèta Campus Zeeland
Het Joint Research Center is een eerste stap in de ontwikkeling van Bèta Campus Zeeland. “De Bèta Campus is een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en researchfaciliteiten die nieuwe verbindingen aangaan”, aldus directeur-bestuurder Jorrit Snijder van University College Roosevelt. “De komst van het Joint Research Center geeft een impuls aan het technisch hoger en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs”.

Bèta Campus Zeeland wordt fasegewijs ontwikkeld. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met University College Roosevelt, HZ University of Applied Sciences, Scalda én andere instituten, in en van buiten Zeeland. Ook overheden en bedrijven dragen een steentje bij. De tweede stap is dat UCR haar aanbod uitbreidt met een Engineering Department. Ook HZ University of Applied Sciences zal samen met haar partners de opleidingsprogramma’s verder aanscherpen en de bestaande Centers of Expertise uitbouwen. Scalda onderzoekt mogelijkheden voor crossovers tussen opleidingen in de groene sector en techniekopleidingen.

Zo ontstaat een samenhangend pakket van opleidingen die passen bij de kracht van de Provincie en bij onze economische sectoren. Dit leidt niet alleen tot vernieuwend onderwijs, het maakt Zeeland in brede zin een aantrekkelijke partner voor ondernemers en universiteiten. “Met een sterke koppeling tussen onderzoek en praktijk verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners”, aldus gedeputeerde Harry van der Maas. “Dat versterkt de Zeeuwse economie. We positioneren Zeeland internationaal als living lab, want hier studeer je door ervaring op te doen in de praktijk.”