Studenten Pedagogiek ontwikkelen bewegingsactiviteiten voor Kinderopvang Walcheren

De hbo-opleiding Pedagogiek en Kinderopvang Walcheren (KOW) gaan samen de onderwijsmodule ‘sport- en vrijetijdskunde’ draaien. 55 eerstejaars studenten Pedagogiek ontwikkelen in de periode van april tot mei 2019 sportieve bewegingsactiviteiten voor kinderen van 15 verschillende KOW-locaties. Dinsdag 2 april vindt de kick-off plaats.

Ontwikkeling tot pedagoog
Het thema van de module is sport en vrije tijd in relatie tot de ontwikkeling van kinderen. Studenten leren hoe ze een sport- of beweegactiviteit voor de kinderen van de Buitenschoolse Opvang kunnen organiseren, die past bij hun (motorische) ontwikkeling en belevingswereld. 
Voor beide organisaties is de samenwerking waardevol. Voor de KOW levert het nuttige informatie en oefenstof op om in de toekomst meer gericht beweging aan te bieden aan de doelgroep. De samenwerking past ook precies bij het praktijkgerichte onderwijs van de HZ. Voor studenten is dit een leerzame bijdrage aan de ontwikkeling tot toekomstig hbo-pedagoog. Ze kunnen zich bovendien al oriënteren op het beroepenveld.

Aanpak project
Op dinsdag 2 april vindt de kick-off van dit project plaats op de HZ, Edisonweg 4 in Vlissingen. Vanaf maandag 15 april bezoeken de studenten in kleine groepjes de deelnemende locaties om kennis te maken met de kinderen en begeleiding. In de periode tot half mei voeren ze observatieopdrachten uit om de kinderen beter te leren kennen. Zo verzamelen ze input om een sportieve beweegactiviteit voor iedere locatie te ontwikkelen. Die voeren ze met de kinderen uit op maandag 20 mei. De activiteiten worden uitgewerkt in handboeken zodat de pedagogisch medewerkers van KOW ze in de nabije toekomst ook zelf kunnen uitvoeren.