Studenten Civiele Techniek bedenken oplossing om verkeerssituatie veiliger te maken

In opdracht van de gemeente Middelburg hebben nationale en internationale eerstejaarsstudenten van de opleiding Civiele Techniek aan de HZ een oplossing bedacht voor het verkeersveiliger maken van de Stationsbrug en de directe omgeving. De verkeerssituatie is momenteel onveilig, doordat er lijnbussen over de Stationsbrug rijden en het Stationsplein daar onvoldoende op is afgestemd.

Op woensdag 20 december presenteren de studenten hun verbetervoorstellen aan onder meer de  wethouder van verkeer en infrastructuur van de gemeente Middelburg. De gemeente bekijkt vervolgens of de oplossingen van de studenten meegenomen kunnen worden in het ontwerp voor de verbetering van de verkeerssituatie.

Foto: Aart van Belzen