'Spelen met Strooming' afgesloten met symposium over getijdenenergie

De slotconferentie van het project Spelen met Strooming op woensdag 16 februari was een succes. Voor de conferentie hadden zich honderd belangstellenden ingeschreven.

Zij werden door meerdere sprekers bijgepraat over het thema ‘Getijdenenergie in Nederland?!’ HZ-lector Jacob van Berkel van het lectoraat Delta Power deelde de resultaten van het SIA RAAK-project waarin werd onderzocht of je pompen in een dam niet alleen voor de waterveiligheid kunt gebruiken, maar ook als turbines om energie mee op te wekken. De relatie met de natuur in de achterliggende wateren werd ook gemonitord.

Presentaties

De presentaties van Van Berkel over het project en de resultaten staan hier en hier. De presentatie van Bas Reedijk van de BAM over bouwen met getijdenenergie is hier terug te vinden, die van Matthijs Soede van de Europese Unie hier en van René Boeters van Rijkswaterstaat hier. De filmpjes die tijdens de conferentie van Spelen met Strooming zijn vertoond zijn hieronder terug te zien.