Social Work en Pedagogiek organiseren conferentie met Dirk de Wachter, Manu Keirse en Bram Bakker

De HZ-opleidingen Social Work en Pedagogiek organiseren op woensdagmiddag 9 november (13.30 - 17.00 uur) een conferentie in De Mythe in Goes met psychiater-psychotherapeut Dirk de Wachter, ex-psychiater Bram Bakker en professor Manu Keirse. Professionals uit het werkveld kunnen zich voor de middag aanmelden.

Aanmelden voor professionals

Geïnteresseerden uit de sector kunnen de middag bijwonen voor het tarief van €95,-.
De aanmelding en de betaling vinden los van elkaar plaats. Zorg dus dat u beide stappen doorloopt.

U kunt zich aanmelden via dit formulier >

De betaling vindt plaats via de HZ Shop >


Ont-moeten

Het thema van de conferentie is ontmoeten. Of eigenlijk ont-moeten. Een woord met twee betekenissen. Professionals uit het werkveld ontmoeten op deze middag derdejaars studenten Social Work en Pedagogiek van de HZ. Maar het woord ontmoeten betekent ook: minder moeten. En dat thema staat deze middag centraal. Hoe gaan we op een gezonde manier om met de druk van alle dag? Hoe ontlasten we onszelf in een tijd waarin we zoveel lijken te moeten? En hoe zorgen we ervoor dat we vitaal blijven in ons werk? We zien in ons werkveld dat er doelen worden gesteld, er steeds vaker snel moet worden gehandeld, want “tijd is geld”. Daarnaast is de digitalisering niet meer weg te denken uit ons huidige werk. De vooruitgang heet dat. Maar vergeten we soms niet het belangrijkste, namelijk de verbinding met de ander?

  Dirk de Wachter, Bram Bakker en Manu Keirse schijnen ieder hun licht op dit thema vanuit hun eigen vakgebied en achtergrond.

  Dirk de Wachter

  De Vlaamse psychiater-psychotherapeut Dirk de Wachter is al jaren een bekende verschijning op podia en in de media. Ook in Nederland trekt hij inmiddels volle zalen. Zijn analyses van het huidige tijdsgewricht zijn scherp en mild tegelijk en vinden bij velen weerklank. De Wachter zelf blijft er bescheiden onder en wijt het aan zijn Vlaamse tongval.

  Manu Keirse

  Professor Manu Keirse heeft een master klinische psychologie, medici-sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid in de familiale en seksuologische wetenschappen (KU Leuven). Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde (RU Leiden) en volgde een postuniversitaire opleiding in groeps- en organisatiepsychologie (RU Hasselt) en gezondheidsethiek (RU Maastricht). Hij was directeur patiëntenbegeleiding van Universitaire Ziekenhuizen, hoogleraar Faculteit geneeskunde (KU Leuven) en kabinetschef volksgezondheid federale regering (België). Keirse publiceerde verschillende bestsellers over patiëntenbegeleiding, verlies en rouw.

  Bram Bakker

  Bram Bakker studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Zijn artsexamen behaalde hij in 1991. Vervolgens specialiseerde hij zich tot psychiater aan de toenmalige Valeriuskliniek in Amsterdam. In dezelfde periode deed hij promotieonderzoek naar de behandeling van paniekstoornis met pillen of praten. Hij promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit. Als psychiater was hij werkzaam op zeer diverse plekke. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen praktijk.

  Meer informatie

  Locatie: Theater de Mythe, Bleekveld 1, 4461 DD Goes
  Meer informatie is op te vragen bij Luuc Smit: L.Smit@hz.nl

  In samenwerking met Qwestor Educatief

  Deze conferentie wordt in samenwerking met Qwestor Educatief georganiseerd.