Het project Spelen met Strooming wordt woensdag 16 februari afgesloten met een digitale slotconferentie, die voor iedereen toegankelijk is: ‘Getijdenenergie in Nederland?!’ De organisatie is in handen van het lectoraat Delta Power van de HZ University of Applied Sciences.

Hoe zien overheden, bedrijven en kennisinstellingen de toekomst van getijdenenergie in Nederland? Welke Nederlandse partijen kunnen een rol te spelen in het ontwikkelen van deze energietechnologie en wat kan de rol van verschillende disciplines daar in zijn? Kan dergelijke technologie ook een rol spelen in klimaatadaptatie en ecologie? Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens de slotconferentie van Spelen met Strooming.

In 2017 is het multidisciplinaire RAAK-PRO-project gestart onder leiding van het HZ-lectoraat Delta Power van Jacob van Berkel, in samenwerking met veertien partners; overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Ruim vier jaar lang is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van turbine-technologie om waterveiligheid, ecologie en de energietransitie te dienen.

Aanmelden en programma

De online slotconferentie begint woensdag 16 februari om 10.00 uur. De resultaten van het project worden gepresenteerd aan de hand van inbreng van de HZ, TU/e, NIOZ, Water2Energy en PZEM. Het is een interactief programma met onder andere sprekers namens de Europese Commissie, RWS en BAM. Zij belichten op luchtige wijze de bestuurlijke, ecologische en commerciële aspecten die spelen. Ook is er ruimte voor vragen en discussie.

Voor aanmelden en het programma, zie deze website.

Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Regieorgaan SIA.