Slotconferentie MOVE, onderzoek naar duurzame mobiliteitsinitiatieven

Het Interreg-project MOVE, over duurzame mobiliteitsinitiatieven, wordt maandag 21 maart afgesloten met een digitale slotconferentie.

In Mobility Opportunities Valuable to Everybody (MOVE) hebben de partners uit Nederland, waaronder de HZ University of Applied Sciences, België, Duitsland, Denemarken en Engeland onderzoek gedaan naar innovatieve en duurzame mobiliteitsinitiatieven voor semi-plattelandsgebieden. Deze regio’s zijn vaak uitgesloten van nieuwe of groene mobiliteitsinitiatieven zoals deelauto’s en -fietsen, Uber en grootschalig zero-emissievervoer.

Viceuze cirkel

Lange afstanden en te weinig gebruikers maken de initiatieven duur of niet haalbaar. Dit leidt tot een vicieuze cirkel waardoor de gebieden minder aantrekkelijk worden voor bedrijven of partnerschappen in de vervoerssector.

Door middel van vijftien pilots in de deelnemende landen, die steeds in co-creatie met overheden, bedrijven, inwoners en belanghebbenden zijn gemaakt, is gezocht naar betaalbare, duurzame initiatieven. Deze worden tijdens de slotconferentie in gesprekken en video’s gepresenteerd. Iedereen kan deelnemen. De conferentie duurt van 14.00 uur tot 16.30 uur. Inschrijven kan via deze link: https://lnkd.in/gFXzMHun.

Mobility Opportunities Valuable to Everybody (MOVE)