Scalda en HZ helpen mbo-studenten bij oriëntatie op het hbo

Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 december doorlopen 40-50 mbo-studenten die een opleiding in de richting van de commerciële en zakelijke dienstverlening bij Scalda volgen een programma waarbij ze kennismaken met de opleidingen Bedrijfskunde, Commerciële Economie, Communicatie, Finance & Control en Human Resource Management van de HZ. De deelnemers hebben de intentie om na het behalen van het mbo-diploma door te gaan studeren aan het hbo.

Oriëntatie op het hbo
De deelnemende mbo-studenten hebben zich binnen hun huidige opleidingsprogramma bij Scalda reeds voorbereid op de beginperiode aan het hbo. De mbo-studenten hebben zich onder meer een beeld gevormd van functies op hbo-niveau en de bijbehorende beroepsperspectieven en weten naar welke hbo-opleidingen kan worden doorgestroomd. De oriëntatiefase maakt tevens inzichtelijk wat de verschillen tussen mbo- en hbo-opleidingen zijn als het gaat om kennis, vaardigheden en gedrag, maar ook de verschillen in loopbaanperspectieven worden duidelijk. Om tot een goed beeld te komen doorlopen de mbo-studenten verschillende activiteiten op basis waarvan vastgesteld kan worden of een hbo-opleiding en -beroep bij hem of haar past en haalbaar is. Dit leggen de studenten vast in een portfolio.

Samenwerking Scalda en HZ
Gedurende het vervolgprogramma werken Scalda en HZ University of Applied Sciences intensief samen binnen het MBO/HBO Keuzedeel. Middels een casus waarbij een evenement in de Vlissingse Lasloods centraal staat, maken de mbo-studenten kennis met de HZ-opleidingen Bedrijfskunde, Commerciële Economie, Communicatie, Finance & Control en Human Resource Management. Daarnaast maken ze kennis met aspecten als projectmanagement en groepsdynamiek.

Programma
Van maandag 2 december tot vrijdag 6 december zullen de mbo-studenten iedere dag van 10.00u tot 16.00u op de HZ aan een opdracht werken. Op maandag 2 december krijgen de mbo’ers een introductie van de casus bij de Lasloods door opdrachtgever en exploitant Louk Peperkamp. Vervolgens gaan ze brainstormen over een event. Op de tweede dag maken de deelnemers kennis met de opleiding Human Resource Management. Ze komen in aanraking met thema’s zoals groepsdynamica en omgevingsanalyse. Tijdens de derde dag wordt kennisgemaakt met Bedrijfskunde en Finance & Control: er wordt gewerkt aan een activiteitenplan en er is aandacht voor projectmanagement en prijszetting. Gedurende de vierde dag staan de opleidingen Commerciële Economie en Communicatie centraal en wordt er gefocust op het in de markt zetten van het event en het bereiken van de doelgroep. Op 6 december wordt het eindproduct gepresenteerd.