Samenwerking HZ en Pattimura Universiteit uit Ambon

Op vrijdag 13 april komt een delegatie van de Pattimura Universiteit uit Ambon naar Vlissingen om samen met de HZ University of Applied Sciences de ‘Memorandum of Understanding’ te ondertekenen. Deze ondertekening zal plaatsvinden in het gebouw van de HZ aan de Edisonweg te Vlissingen.

Door deze overeenkomst komt een duurzame samenwerking tussen de beide onderwijsinstituten tot stand. Studenten en docenten(onderzoekers) kunnen door de overeenkomst deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s. Beide organisaties kunnen zich op deze wijze verder ontwikkelen op onderwijs en onderzoek.

Deze samenwerking is tot stand gekomen door bemiddeling van Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon (SSVA). De ondertekening zal bijgewoond worden door de gemeente Vlissingen en SSVA. 

Stedenband tussen Vlissingen en Ambon
Onder de paraplu van de stedenband tussen Vlissingen en Ambon voert SSVA diverse projecten uit in Ambon. In samenwerking met de Pattimura Universiteit worden symposia georganiseerd en colleges gegeven op medisch gebied zoals urologie, plastisch chirurgie en oogheelkunde. Van daaruit ontstaat de behoefte tot samenwerking op het niveau van HBO en Wetenschappelijk Onderwijs.