Onderzoekswerkplaats: 'Samen werken aan tekstbegrip'

HZ-lectoraat Excellence and Innovation in Education neemt het initiatief om te komen tot een onderzoekswerkplaats voor tekstbegrip. Vanaf het najaar zijn er meerdere bijeenkomsten.

Als kinderen goed leren lezen, teksten leren doorgronden en kritisch beoordelen geven we hen onmisbaar gereedschap mee voor hun onderwijsloopbaan en om zich te kunnen redden in de geletterde maatschappij.

De leesvaardigheid van leerlingen in Nederland daalt echter al jaren. Het gaat dan met name om het diep kunnen verwerken van de inhoud van een tekst. Uit onderzoek is veel bekend over de elementen die bij kunnen dragen aan goed leesonderwijs. In de onderzoekswerkplaats nemen we deze elementen als uitgangspunt en vertalen we ze naar de praktijk van het onderwijs.

In een onderzoekswerkplaats werken scholen, besturen en onderzoekers van hogescholen en/of universiteiten gelijkwaardig samen rondom een onderzoeksthema. Ze hebben een gezamenlijk doel: het oplossen van een probleem uit de onderwijspraktijk. Zo vindt kruisbestuiving plaats tussen onderzoek en praktijk. Dit leidt zowel tot verbetering in de onderwijspraktijk als tot professionalisering van de deelnemers.

Aanpak

Deelnemers aan de onderzoekswerkplaats ontwerpen en implementeren een verbeterde aanpak voor hun eigen praktijk en delen de opgedane kennis en ervaringen met collega’s. Tijdens de bijeenkomsten van de werkplaats leveren experts een bijdrage, maar is er ook veel ruimte om samen aan de slag te gaan en ervaringen uit te wisselen. Van tijd tot tijd worden de opbrengsten aan een breder publiek gepresenteerd.

Doorgaande lijn

Leesvaardigheid ontwikkelt zich vanaf jonge leeftijd en gaat door tot in de volwassenheid. Een soepele overgang tussen de onderwijskolommen is dan ook belangrijk. In deze onderzoekswerkplaats werken verschillende onderwijskolommen in de Zeeuwse regio samen: leerkrachten en andere onderwijsprofessionals uit voorschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. Ook professionals van andere kenniscentra, zoals bibliotheken, ambulante diensten en onderwijsbegeleidingsdiensten kunnen aansluiten. Dit biedt kansen om te komen tot een doorgaande lijn in leesonderwijs en ook om gebruik te kunnen maken van elkaars expertise.

Waar en wanneer?

Het is een traject van twee schooljaren, met zes bijeenkomsten per jaar:

1. 05-10-2022, 16.00-19.30 uur: HZ Vlissingen (symposium)

2. 22-11-2022, 15.30-17.30 uur: Online

3. 26-01-2023, 16.00-19.30 uur: Nog te bepalen

4. 15-03-2023, 15.30-17.30 uur: Online

5. 16-05-2023, 15.30-17.30 uur: Online

6. 29-06-2023, 16.00-19.30 uur: HZ Vlissingen

Aanmelden

Meedoen in de onderzoekswerkplaats of vragen? Neem contact op met Hilde Kooiker owp.lezen@hz.nl.