Robotisering biedt kansen voor de Zeeuwse Economie

In opdracht van SER-Zeeland heeft het kenniscentrum Ondernemen & Innoveren van de HZ een studie verricht naar de effecten van de toenemende robotisering voor de Zeeuwse economie. Het rapport is op maandag 17 december jl. door Luit Ezinga, voorzitter van SER-Zeeland, aangeboden aan Jo-Annes de Bat, Gedeputeerde voor o.a. Economie van  de Provincie Zeeland. Ook aan Eric de Ruijsscher, voorzitter van de Economic Board Zeeland is het rapport overhandigd.

Sector-overstijgend platform
Eén van de aanbevelingen in het rapport “Kansen van robotisering voor Zeeland” is dat er snel een sector-overstijgend platform tot stand komt om de verdere ontwikkeling van de robotisering in Zeeland te stimuleren. Zo’n platform heeft tot doel om het maatschappelijk draagvlak voor robotisering te vergroten door middel van het (laten) uitvoeren van projecten om Zeeuwse ondernemingen meer robotproef te maken. Ook zou het platform zich dienen in te zetten om voorbeeldprojecten van robotisering te verzamelen en de resultaten daarvan in beeld te brengen. 

Robots in het Zeeuwse bedrijfsleven
Door nieuwe technologische ontwikkelingen doen steeds meer en steeds slimmere robots hun intrede bij ondernemingen. Uit een recente studie van het World Economic Forum blijkt dat verwacht wordt dat in 2025 meer dan de helft van de banen door robots zal worden uitgevoerd. Ook het Zeeuwse bedrijfsleven zal hiermee te maken krijgen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het Zeeuwse bedrijfsleven? Hoe kunnen ondernemers bereiken dat de inzet van robots binnen hun bedrijf een succes wordt? Tegelijkertijd speelt de vraag of de toenemende robotisering voor de Zeeuwse economie als een kans of als een bedreiging dient te worden beschouwd. 

Meer weten?
Download het rapport De Kansen Van Robotisering Voor Zeeland.