HZ-studenten opnieuw meer dan gemiddeld tevreden

Uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2018 blijkt dat HZ-studenten opnieuw tevreden zijn over hun opleiding en hogeschool. Op alle 17 thema’s geven de studenten de HZ een score die boven het landelijk gemiddelde ligt. We zijn trots op deze waardering en bedanken onze studenten voor hun input.

Waardering
HZ-studenten zijn tevreden over hun ‘studie in het algemeen’ (3.80 op een schaal van 5), ‘de sfeer op de opleiding’ (4,13) en de vraag ‘zou je jouw opleiding aanbevelen’ (3,85). De algemene tevredenheid is net als de landelijke tevredenheid licht gedaald (3,80 t.o.v. 3,85 in 2017), maar deze blijft hoog. Van de 17 beoordeelde thema’s worden ‘algemene vaardigheden’, ‘groepsgroottes’, ‘studiefaciliteiten’ en ‘stage-ervaring’ het hoogst gewaardeerd. Dit laatste aspect heeft net als vorig jaar de hoogste score. Het omvat de begeleiding op de stageplek, het geleerde tijdens de stage en de aansluiting van de stage op de opleiding. De inhoudelijke deskundigheid en de beheersing van de Engelse taal van docenten scoren voldoende, maar de HZ stelt voor zichzelf dat dit aandacht verdient om net als op de overige aspecten ook boven het landelijke gemiddelde uit te komen.

Hoge respons
Van januari tot en met maart 2018 gaven studenten hun oordeel over hun studie. Bijna de helft van de studenten nam deel. Dit jaar was de HZ-respons 49,7%, tegen een landelijke (netto)respons van 36,4%.

Waardevol
De NSE vormt een waardevolle bron van informatie voor de HZ en voor toekomstige HZ studenten. De resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te blijven verbeteren en om te innoveren. Studiekiezers zien de kwaliteit van de school door de ogen van de huidige student, wat kan helpen bij het maken van de studiekeuze.

Nationale Studenten Enquête
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks landelijk tevredenheidsonderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs. Dit jaar werden ruim 744.000 studenten van 73 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de NSE in te vullen en hun mening te geven over in totaal 17 thema’s. De resultaten van de NSE worden per opleiding gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl en dienen als basis voor onder meer de Keuzegidsen. De NSE is uitgevoerd door het onderzoeksbureau GfK.