HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving (KCZS) heeft donderdagmiddag het rapport ‘Leven in Zeeland’ gepresenteerd. In de Admiraliteitszaal van het provinciehuis kreeg gedeputeerde Harry van der Maas uit handen van een trotse domeindirecteur Health, Education and Wellbeing Frank Rothuis het eerste exemplaar uitgereikt.

Van der Maas reageerde enthousiast. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. “Een goed rapport, een goed verhaal en een goede analyse”, zei de provinciebestuurder met het rapport in handen.

Kort daarvoor had KCZS-coördinator Ruben de Cuyper een presentatie gegeven met de hoofdpunten uit het rapport. De gedeputeerde vergeleek het onderzoek met een gezondheidscheck. “Eens in de vier jaar willen we weten hoe het met ons als provincie gaat. Daarom laten we dit onderzoek uitvoeren door het kenniscentrum. Het is mooi dat blijkt dat Zeeuwen tevreden zijn, maar we lezen ook dat er nog werk aan de winkel is.”

Startpunt

Startpunt van het onderzoek waren de vragen hoe inwoners de kwaliteit van leven in Zeeland nu ervaren en wat hun verwachtingen voor de toekomst zijn. In het rapport geven de onderzoekers rondom zeven thema’s antwoord op die hoofdvragen.

Voor het rapport hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van de antwoorden die bijna 13.000 Zeeuwen tussen mei en juli 2021, middenin de coronacrisis, hebben gegeven op hun onderzoeksvragen. Bovendien heeft het HZ-kenniscentrum voortgebouwd op de bevolkingsonderzoeken die sinds 2009 om de vier jaar plaatsvinden.

Impact

Een belangrijke uitdaging voor de onderzoekers was deze keer om de impact van de coronacrisis in de antwoorden te (h)erkennen, maar vooral de onderliggende, structurele vraagstukken in Zeeland te zien. Brede welvaart is een belangrijk begrip in ‘Leven in Zeeland’. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde in 2021 voor de tweede keer een regionale monitor brede welvaart. Hierbij draait het niet alleen om materiële welvaart, maar ook om zaken als een goede gezondheid, toegang tot voorzieningen, een prettige leefomgeving en hoe tevreden mensen zijn over hun leven in het algemeen.

Vertrekpunt

De monitor vormde het vertrekpunt voor ‘Leven in Zeeland’ (voorheen bekend als ‘De Staat van Zeeland’), maar centraal staan de uitkomsten van het Zeeuwse bevolkingsonderzoek. KCZS heeft in het bijzonder onderzoek gedaan op de volgende thema’s: de arbeidsmarkt, wonen, bereikbaarheid, kwetsbaarheid, samenleven en meedoen, een blik op het (toekomstige) leven in Zeeland en jongvolwassenheid.

In het rapport is onder meer te lezen dat een kwart van de werkenden buiten Zeeland werkt, de meeste Zeeuwen hun woonomgeving waarderen, in welke gemeente inwoners het meest tevreden zijn over de leefbaarheid en dat inwoners veel vertrouwen hebben in anderen en dat een grote meerderheid de bereikbaarheid van de dagelijkse voorzieningen als goed ervaart.

Het onderzoek is te vinden op deze website.