Projectvoorstel ‘Leren leven met de Oesterboorder’ als beste beoordeeld door SIA

SIA RAAK MKB heeft het onderzoeksvoorstel "leren leven met Oesterboorder" van HZ onderzoeksgroep Aquaculture in Delta Areas als beste van alle 21 hbo-aanvragen beoordeeld. 

Leren leven met Oesterboorder
In het project wordt het verminderen van de effecten van Oesterboorders onderzocht. De (Japanse) Oesterboorder is een slak, die de laatste jaren flink huishoudt op de oesterkweekpercelen in Oosterschelde en Grevelingen. De boorder maakt een gat in de oesterschelp om hem vervolgens op te eten.  Op sommige percelen zijn tienduizenden boorders gesignaleerd, die kunnen zorgen voor een mortaliteit van 90%.

Praktijkgericht onderzoek
Met de toekenning van subsidie van SIA voor dit project gaat de onderzoeksgroep Aquacultuur de komende 2 jaar, samen met o.a. de Nederlandse Oestervereniging en 12 oesterkwekers, praktijkgericht onderzoek doen naar kennisvragen over de mobiliteit, voedselvoorkeur en bestrijding van de Oesterboorder. In het SEA Lab en op kweeklocaties in de Oosterschelde zullen onderzoekers en studenten verschillende testen uitvoeren. Er wordt daarbij ook samengewerkt met een universiteit uit de VS waar ze al meer ervaring en kennis over de Oesterboorder hebben.  

De ambitie van dit project is om tot concrete aanbevelingen voor kwekers te komen hoe de negatieve effecten van de Oesterboorder zo klein mogelijk te houden.