Nieuwe, innovatieve onderwijsmethode voor de bouw in ontwikkeling

De provincie Zeeland is enthousiast over het project ‘Lerend netwerk Biobouwers’ en ondersteunt het met een subsidie van 10.000 euro.

De opleiding Bouwkunde en het lectoraat Biobased Bouwen van de HZ University of Applied Sciences hebben het initiatief genomen om deel te nemen. Ze werken in het project samen met Avans Hogeschool, Ugent, Hogeschool Gent en bedrijven en organisaties.

Nieuwe onderwijsmethode

Doel van het lerend netwerk is om een nieuwe, innovatieve onderwijsmethode te ontwikkelen voor de bouw. Biocirculaire materialen, ecologisch systeemdenken en digitale en sociale vaardigheden staan centraal in deze methode, die zowel voor studenten als professionals is bedoeld. Zij krijgen les online, op de campus en in de praktijk. De opleiding Bouwkunde van de HZ ontwikkelt een pilotcursus voor studenten en professionals.

Het college van Gedeputeerde Staten vindt dat het nieuwe project aanvullend is op lopende projecten zoals Circular Biobased Construction Industry (CBCI) en het kennis- en innovatienetwerk Circulair Bouwen.