Presentaties onderzoeksprojecten

Op maandag 14 januari 2019 presenteren studententeams de resultaten uit projecten waaraan zij het afgelopen half jaar in de minor “Becoming Fit for the Future” hebben gewerkt. Samen met lectoraten, kenniscentra en het werkveld hebben zij en oplossingen ontwikkeld voor vraagstukken die spelen in de praktijk, waaronder voor

  • Energietransitie door industriële restwarmte voor een woonwijk en energieopwekking in een spuisluis
  • Innovatie in het MKB
  • Ecologisch-morfologische ontwikkeling van natuurcompensatie-maatregelen (‘building with nature’)
  • Waterveiligheid & ruimtelijke planning
  • Vitale infrastructuren
  • Noodmaatregelen voor dijken
  • Decision Support Systems voor afvalwaterzuivering

Door middel van posters zullen studenten hun project toelichten en krijgen zij van verschillende docenten en experts feedback op hun gezamenlijke en persoonlijke prestaties.

Locatie: HZ Middelburg Het Groene Woud, centrale entree - vrij toegankelijk
Datum en tijd: maandag 14 januari 2019, tijd: 11:00 - 13.00 uur

Bezoek de presentaties
Wil je de onderzoeksprojecten komen bekijken? Dan ben je van harte welkom om langs te komen!

Meer informatie over de minor “Becoming Fit for the Future” kun je vinden op Learn (toegankelijk met een HZ-account).