Polder2C's kijkt terug op tweede jaar

Het onderzoeksproject Polder2C’s heeft zijn tweede jaar achter de rug. In onderstaande video zie je wat de onderzoekers en studenten in de Hedwige-Prosperpolder de afgelopen maanden allemaal hebben ondernomen.

HZ University of Applied Sciences is één van de veertien partners in het Interreg 2 Zeeën-project Polder 2C’s. Andere deelnemers komen uit Nederland, België, Engeland en Frankrijk.

In het project worden in het kader van de klimaatverandering de sterkte van de dijken en crisisplannen getest. De onderzoekers doen dat bijvoorbeeld met overstromingsproeven, die mogelijk zijn omdat de veelbesproken polder volgend jaar verandert in een nieuw natuurgebied.

Met de proeven willen ze te weten komen of er schade ontstaat om dit voortaan beter te kunnen voorspellen. Ook draait het in het onderzoek om crisisbeheersing en kennisoverdracht naar de volgende generatie waterprofessionals.

Het Zonnetje

In november vorig jaar werd het project beloond met Het Zonnetje, een prijs van het Deltaprogramma voor projecten die laten zien hoe hard er in Nederland wordt gewerkt aan problemen rondom zoet water, ruimtelijke adaptatie en waterveiligheid.