Planbureau gaat verder als HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving

Gedeputeerde Anita Pijpelink, bestuursvoorzitter John Dane van HZ University of Applied Sciences en directeur-bestuurder Perry Moree van ZB hebben woensdag de overeenkomst ondertekend voor de overgang van het onderdeel planbureau van de ZB naar de HZ.

Vanaf 30 juni maakt het deel uit van de HZ. De nieuwe naam is HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving.

De onderzoekers van het kenniscentrum maken nu deel uit van een organisatie met meerdere kenniscentra en lectoraten. Ze doen onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en desgewenst economische kwesties in Zeeland. Ze nemen daardoor trends en ontwikkelingen waar, beschrijven en analyseren deze.

Werken in opdracht

Voorbeelden zijn langlopende onderzoeken als ‘Leven in Zeeland’ over de leefsituatie van de Zeeuwen en de Jeugdmonitor Zeeland, waarvoor elk jaar onderzoek wordt gedaan naar een andere groep kinderen, jongeren of jongvolwassenen.

Het kenniscentrum werkt in eerste instantie in opdracht van de provincie, die haar onderzoeksfunctie per 30 juni onderbrengt bij HZ. De provincie maakt een deel van haar beleid op basis van de gegevens. Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen echter ook met vragen aankloppen.

Data-alliantie

De provincie heeft de HZ ook gevraagd het voortouw te nemen bij het opzetten van een data-alliantie. Dit moet een samenwerkingsverband worden waarin overheden, instellingen en bedrijven hun data koppelen. De alliantie moet ondersteunend zijn bij belangrijke Zeeuwse thema’s zoals de arbeidsmarkt of het toerisme.

Ondertekening overgang planbureau naar HZ
Foto: Edwin Mijnsbergen