Onderzoekers Healthy Region maken boekje over verpleegkundigen in coronacrisis

Hoe ga je als Buurtzorg-verpleegkundige en verzorgende om met je cliënten en mantelzorgers tijdens de coronacrisis? Onderzoekers Iris ten Barge, Nicolette de Klerk-Jolink, Sybren Slimmen en lector Olaf Timmermans van het lectoraat Healthy Region van de HZ hebben dat gevraagd aan tien Buurtzorg-werknemers.

Ze hebben hun ervaringen opgetekend in het boekje ‘From fear to opportunities in community care’.

Angstig

Uit de verhalen van de verpleegkundigen blijkt dat zij in het begin bang waren voor het onbekende, net als hun cliënten. Het zorgde voor stress. Verpleegkundigen waren angstig dat ze het coronavirus zouden overdragen van patiënt op patiënt of het juist mee naar huis zouden nemen.

Hulpmiddelen

Naarmate ze meer informatie kregen, onder meer via Buurtzorg zelf, en onderling overleg verdween de angst. Buurtzorg kwam met zogenaamde coronaroutes, met alleen besmette patiënten, en zette vaker digitale hulpmiddelen in om de juiste zorg te leveren. Het belangrijkste kenmerk van Buurtzorg zijn de kleine, zelfsturende teams. Dit bleek een uitkomst in tijden van crisis. Mede daardoor bleven de contacten met de cliënten goed. Volgens de onderzoekers is dat van groot belang, zeker als je hulp vanwege corona moet afschalen.

Effectiever

Het lectoraat Healthy Region van de HZ is nauw betrokken bij het project project ‘Transforming Integrated Care in the Community’ (TICC). Doel is om succesvolle elementen van het Nederlandse Buurtzorg-model toe te passen in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, zodat de zorg daar effectiever en efficiënter wordt, mensen langer thuis kunnen blijven wonen en tevreden zijn over de hulpverlening. Het boekje kan de collega’s helpen in tijden van crisis. Het boekje is hier te lezen.

Verpleegkunde