Onderzoek over binding van studenten aan Zeeland gepresenteerd

Het rapport 'Binding van studenten aan de regio Zeeland' is dinsdag 17 mei gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst in de HZ in Vlissingen. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

In het project ‘Binding van studenten aan de regio Zeeland’ hebben de onderwijsinstellingen HZ University of Applied Sciences en Scalda onderzocht welke beweegredenen studenten hebben om zich na hun studie wel of niet in Zeeland te vestigen. Aanleiding voor het onderzoek was dat veel studenten na hun diploma uit de regio vertrekken. Dit zorgt voor een verlies aan kennis en expertise bij het bedrijfsleven en de overheid.

Gesprekken en vragenlijsten

Onderzoekers dr. Ingrid Snijders, Harm IJben, Mareike Millner en Kalina Mikolajczak-Degrauwe van het lectoraat Healthy Region van HZ University of Applied Sciences hebben samen met Marc Cardon en Johan Klok van Scalda een literatuurstudie naar leefbaarheid gedaan, gesprekken en discussies met (groepjes) studenten gevoerd en vragenlijsten laten invullen door studenten. De uitkomsten geven inzicht in hun keuzes en daarmee ook in de leefbaarheid in Zeeland.

Het project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de regeling Zeeland in Stroomversnelling. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met HZ Nexus. Het rapport is hier te lezen.