HZ-studenten opnieuw meer dan gemiddeld tevreden volgens NSE 2021

Beste student, bedankt voor je deelname en waardevolle input aan de Nationale Studenten Enquête 2021! Onderstaand lees je de belangrijkste resultaten. Specifieke opleidingsresultaten worden in de opleidingsteams gedeeld. Zij gaan samen met de kwaliteitszorgcoördinatoren aan de slag met de resultaten.

Uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2021 blijkt dat HZ-studenten opnieuw tevreden zijn over hun opleiding en hogeschool. Op alle landelijk getoetste thema’s geven de studenten de HZ een score die significant hoger ligt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De HZ is trots op de betrokkenheid en de waardering van haar studenten.

Waardering van studenten
Van januari tot en met maart 2021 gaven studenten hun oordeel over hun studie. Dit jaar was de HZ-respons 52%, ten opzichte van een landelijke respons van 41%. Een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Resultaten kernthema's, deze zijn vergeleken met andere hogescholen (benchmark):
• HZ-studenten zijn tevreden over hun ‘opleiding in het algemeen’ (3,77 op een schaal van 5) en ‘de sfeer op de opleiding’ (4,13). Ze antwoordden daarnaast positief op de vraag ‘zou je jouw opleiding opnieuw kiezen’ (3,80). De scores liggen hiermee boven de landelijke gemiddeldes van ‘opleiding in het algemeen’ (3,65), ‘de sfeer op de opleiding’ (4,00) en de vraag ‘zou je jouw opleiding opnieuw kiezen’ (3,77).
• Van het kernthema ‘tevredenheid in het algemeen’ worden ‘studiebegeleiding’ (3,94), ‘betrokkenheid en contact’ (3,92) en docenten (3,84) het hoogst gewaardeerd.

Resultaten keuzethema's, deze zijn alleen op eigen instellingsniveau onderzocht en niet vergeleken met andere hogescholen:
• Op de keuzethema’s ‘studieroosters’ (3,6), ‘studielast (3,76), ‘studiefaciliteiten’ (3.97), ‘uitdaging en inzet’ (3,78),’structuur en samenhang van de opleiding’ (3,69) en ‘afstandsonderwijs’ (3,64), scoort de HZ ook uitstekend.

Kwaliteit en welzijn
John Dane, voorzitter College van Bestuur: “We waarderen de grote betrokkenheid van onze studenten en we zijn trots op de behaalde resultaten. Het studeren en werken in coronatijd heeft veel gevraagd van onze studenten en medewerkers. Naast ieders veiligheid, heeft de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten en medewerkers onze prioriteit gehad. Ik ben blij om te zien dat ook nu het persoonlijke karakter van onze hogeschool weer gewaardeerd wordt. Dit vind ik een compliment waard aan onze medewerkers. Zo geeft bijvoorbeeld een goede, studentgerichte en gewaardeerde docent niet alleen betekenis aan de persoonlijke hogeschool, maar vooral aan de beleving die studenten ervaren tijdens hun opleiding. Dit komt hun studie ten goede.”

Een bron van informatie
De NSE vormt een bron van informatie voor de HZ en voor toekomstige HZ-studenten. De resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te blijven verbeteren en om te innoveren. Studiekiezers zien de kwaliteit van de school door de ogen van de huidige student, wat kan helpen bij het maken van de studiekeuze.

Nationale Studenten Enquête
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks landelijk tevredenheidsonderzoek onder studenten uit het hoger onderwijs. Dit jaar zijn studenten van 72 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de NSE in te vullen. De NSE-resultaten worden per opleiding gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl en dienen als basis voor onder meer de Keuzegidsen. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Dit is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.