Nieuwe lectoren verbinden wetenschap van NIOZ en praktijkonderzoek van HZ

Klaas Timmermans en Tjeerd Bouma zijn bij HZ University Of Applied Sciences geïnaugureerd tot lector. Beide lectoren zijn senior wetenschappelijke onderzoekers bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in Yerseke. De lectoren zorgen voor verbinding tussen het wetenschappelijke onderzoek van het NIOZ en het praktijkgerichte onderzoek van hbo-studenten. 

Deze verbinding zorgt ervoor dat het wetenschappelijk onderzoek van het NIOZ meer binding met de regio krijgt. Lectoraten van het hbo passen wetenschappelijke kennis toe op vragen van bedrijven en organisaties uit de praktijk. Het overkoepelend thema waar beide lectoren aan bijdragen is waterveiligheid en duurzame voedsel- en energieproductie in deltagebieden. In deze publicatie leest u een interview met beide lectoren.    

Lectoraat Aquaculture in Delta Areas  Prof. Dr. Klaas Timmermans, hoofd van afdeling Estaurine & Delta Systems Research bij het NIOZ en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, is lector van het lectoraat Aquaculture in Delta Areas. In zijn inaugurele rede getiteld “ZEE(land)BOUW” zal hij ingaan op de mogelijkheden van innovatieve vormen van aquacultuur. Met name teelt van zeewier biedt veel mogelijkheden, ook in Zeeland, om op een duurzame manier voedsel en energie van de toekomst te produceren. Andere vormen van al langer bestaande aquacultuur, zoals mossel- en oesterteelt, hebben eveneens vele kennisvragen en innovatie-uitdagingen. De onderzoeksgroep Aquacultuur in Delta Areas onderzoekt samen met ondernemers deze vragen en uitdagingen in praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

Klaas Timmermans: “Een probleem dat op ons afkomt is de zeespiegelstijging. Dat zal hier, in deze regio, heel hard binnenkomen. Mijn ideaal is om waterveiligheid te combineren met duurzame voedsel- en energieproductie. Als er een plek is in Nederland waar dat heel goed kan, dan is dat Zeeland.”

Lectoraat Building with Nature  Prof. Dr. Tjeerd Bouma, senior scientist bij het NIOZ en hoogleraar bij Universiteit Utrecht, is lector van het lectoraat Building with Nature. Klimaatverandering en zeespiegelstijging vormen een toenemende bedreiging voor laaggelegen delta’s, estuaria en kustgebieden. In zijn inaugurele rede getiteld “Op weg naar Deltawerken 2.0: de zoektocht naar Welvarende Veiligheid” zal hij ingaan op de rol die natuur en aquacultuur mogelijk kunnen innemen in het welvarend en veilig houden van dit soort bedreigde gebieden. Wat moeten we weten om gebruik te kunnen maken van de natuur? En biedt het verhogen van veiligheid ook economische mogelijkheden voor toerisme en/of voedselproductie? De onderzoeksgroep Building with Nature gaat in op deze vraagstukken met diverse partners uit de beroepspraktijk, te weten industrie, overheid en NGO’s.

Tjeerd Bouma: “Om onze delta in tijden van zeespiegelstijging welvarend en veilig te houden, moeten we nu vragen onderzoeken als: kunnen wisselpolders onze veiligheid en economie versterken? Kunnen we aquacultuur, natuur en toerisme integreren in kustverdediging? Kunnen we windparken aan zee gebruiken als een manier om zowel de natuur als visserij te verbeteren? Zulke kennis is broodnodig voor de Deltawerken 2.0.”